ทัวร์โอซาก้า ทาคายาม่า ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน เทศกาลแสงสี 'Nabana no Sato  หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ เล่นสกี บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ ออนเซน เมืองเกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดคินคาคุจิ นาโกย่า นาบานะ โนะ ซาโตะ อิออนมอลล์นาโกย่า เมืองทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองเก่า ซันมาชิซูจิ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า ลานสกี เมืองโอซาก้า ปราสาทโอซาก้า ย่านชินไซบาชิ ทัวร์ครับ ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน เทศกาลแสงสี 'Nabana no Sato หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ เล่นสกี บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ new
4.9 6

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน เทศกาลแสงสี 'Nabana no Sato หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ เล่นสกี บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

Thai AirAsia X Thai AirAsia X
5 วัน 3 คืน
นาบานะ โนะ ซาโตะ | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | ลานสกี

ทัวร์ญี่ปุ่น

Thai AirAsia X Thai AirAsia X
5 วัน 3 คืน
นาบานะ โนะ ซาโตะ | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | ลานสกี
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

นาบานะ โนะ ซาโตะ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
ลานสกี
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ทัวร์ญี่ปุ่น

Thai AirAsia X Thai AirAsia X
5 วัน 3 คืน
นาบานะ โนะ ซาโตะ | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | ลานสกี
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว