ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ไทเป ไต้หวัน ไทจง ไทเป 6 วัน 4 คืน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา  นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี  บิน นกสกู๊ต  ร้านเหว่ยเก๋อ / ร้านพายสับปะรด  วัดพระถังซัมจั๋ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดจงไถซานซื่อ เมืองหนานโถว วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู เมืองไถจง โรงงานเห็ดหลินจือ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต เมืองเจียอี้ พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน สวนสนพันปี ตึกไทเป 101 เมืองเจียอี้ เมืองไทเป อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองไทเป ศูนย์เจอมาเนี่ยม ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ทัวร์ครับ ไต้หวัน ไทจง ไทเป 6 วัน 4 คืน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี บิน นกสกู๊ต new
4.9 5

ไต้หวัน ไทจง ไทเป 6 วัน 4 คืน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี บิน นกสกู๊ต

ไต้หวัน

Nokscoot Nokscoot
6 วัน 4 คืน
สวนสนพันปี

ไต้หวัน

Nokscoot Nokscoot
6 วัน 4 คืน
สวนสนพันปี
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

สวนสนพันปี
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ไต้หวัน

Nokscoot Nokscoot
6 วัน 4 คืน
สวนสนพันปี
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว