ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี ทัวร์ยุโรป อิตาลี เยอรมนี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่ ขึ้นกระเช้าสู่เนินเขา แอลป์ดิซุสเซ่ บิน การบินไทย โบสถ์ซานมาร์โค เกาะเคียมเซ พระราชวังแฮเร็นเคียมเซ เมืองโรเซนไฮม์ เมืองการ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น หลังคาทองคํา ทะเลสาบเบรียส อุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท์ เมืองโบลซาโน่ เมืองเวนิส หรือเวเนเซีย โคลีเซียม ถนนคาร์ทเนอร์ พระราชวังฮอฟเบิร์ก โรงละครโอเปร่ากรุงเวียนนา ถนนสายวงแหวน กรุงเวียนนา ฮัลชตัทท์ สวนมิราเบล เมืองชาลส์บวร์ก ทะเลสาบเคอหนิกเซ หรือ ทะเลสาบกษัตริย์ เบิร์ชเทสกาเด้น กระเช้ายอดเขาซุกสปิตเซ่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ เมืองอินส์บรูค นั่งกระเช้าบนเนินเขา อัลเป ดิ ซุยซี เมืองออร์ติเซ่ จัตุรัสซานมาร์โค สะพานถอนหายใจ ท่าเรือตรอนเซโต้ เมืองเวนิส หรือเวเนเซีย มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ หอเอนปิซ่า จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี หรือ  จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย เมืองฟลอเรนซ์ มหาวิหารดูโอโม ปิซ่า ย่านบันไดสเปน เมืองปิซา น้ำพุเทรวี่ กลุ่มโรมันฟอรัม ทัวร์ครับ ทัวร์ยุโรป อิตาลี เยอรมนี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่ ขึ้นกระเช้าสู่เนินเขา แอลป์ดิซุสเซ่ บิน การบินไทย new
4.9 11

ทัวร์ยุโรป อิตาลี เยอรมนี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่ ขึ้นกระเช้าสู่เนินเขา แอลป์ดิซุสเซ่ บิน การบินไทย

ทัวร์ยุโรป

Thai Airways Thai Airways
10 วัน 7 คืน
พระราชวังแฮเร็นเคียมเซ | หลังคาทองคํา | ทะเลสาบเบรียส | โคลีเซียม | ฮัลชตัทท์ | สวนมิราเบล | ทะเลสาบเคอหนิกเซ หรือ ทะเลสาบกษัตริย์ | กระเช้ายอดเขาซุกสปิตเซ่ | ยอดเขาซุกสปิตเซ่ | นั่งกระเช้าบนเนินเขา อัลเป ดิ ซุยซี | จัตุรัสซานมาร์โค | สะพานถอนหายใจ | เมืองเวนิส หรือเวเนเซีย | มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร | เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ | หอเอนปิซ่า | จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี หรือ จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า | ย่านบันไดสเปน | กลุ่มโรมันฟอรัม

ทัวร์ยุโรป

Thai Airways Thai Airways
10 วัน 7 คืน
พระราชวังแฮเร็นเคียมเซ | หลังคาทองคํา | ทะเลสาบเบรียส | โคลีเซียม | ฮัลชตัทท์ | สวนมิราเบล | ทะเลสาบเคอหนิกเซ หรือ ทะเลสาบกษัตริย์ | กระเช้ายอดเขาซุกสปิตเซ่ | ยอดเขาซุกสปิตเซ่ | นั่งกระเช้าบนเนินเขา อัลเป ดิ ซุยซี | จัตุรัสซานมาร์โค | สะพานถอนหายใจ | เมืองเวนิส หรือเวเนเซีย | มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร | เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ | หอเอนปิซ่า | จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี หรือ จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า | ย่านบันไดสเปน | กลุ่มโรมันฟอรัม
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

พระราชวังแฮเร็นเคียมเซ
หลังคาทองคํา
ทะเลสาบเบรียส
โคลีเซียม
ฮัลชตัทท์
สวนมิราเบล
ทะเลสาบเคอหนิกเซ หรือ ทะเลสาบกษัตริย์
กระเช้ายอดเขาซุกสปิตเซ่
ยอดเขาซุกสปิตเซ่
นั่งกระเช้าบนเนินเขา อัลเป ดิ ซุยซี
จัตุรัสซานมาร์โค
สะพานถอนหายใจ
เมืองเวนิส หรือเวเนเซีย
มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร
เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ
หอเอนปิซ่า
จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี หรือ จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า
ย่านบันไดสเปน
กลุ่มโรมันฟอรัม
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ทัวร์ยุโรป

Thai Airways Thai Airways
10 วัน 7 คืน
พระราชวังแฮเร็นเคียมเซ | หลังคาทองคํา | ทะเลสาบเบรียส | โคลีเซียม | ฮัลชตัทท์ | สวนมิราเบล | ทะเลสาบเคอหนิกเซ หรือ ทะเลสาบกษัตริย์ | กระเช้ายอดเขาซุกสปิตเซ่ | ยอดเขาซุกสปิตเซ่ | นั่งกระเช้าบนเนินเขา อัลเป ดิ ซุยซี | จัตุรัสซานมาร์โค | สะพานถอนหายใจ | เมืองเวนิส หรือเวเนเซีย | มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร | เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ | หอเอนปิซ่า | จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี หรือ จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า | ย่านบันไดสเปน | กลุ่มโรมันฟอรัม
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว