ทัวร์ยุโรป อิตาลี เยอรมนี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่ ขึ้นกระเช้าสู่เนินเขา แอลป์ดิซุสเซ่ บิน TG

ทัวร์ยุโรป

Thai Airways
10 วัน 7 คืน
พระราชวังแฮเร็นเคียมเซ | หลังคาทองคํา | ทะเลสาบเบรียส | โคลีเซียม | ฮัลชตัทท์ | สวนมิราเบล | ทะเลสาบเคอหนิกเซ หรือ ทะเลสาบกษัตริย์ | กระเช้ายอดเขาซุกสปิตเซ่ | ยอดเขาซุกสปิตเซ่ | นั่งกระเช้าบนเนินเขา อัลเป ดิ ซุยซี | จัตุรัสซานมาร์โค | สะพานถอนหายใจ | เมืองเวนิส | มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร | เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ | หอเอนปิซ่า | จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี หรือ จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า | ย่านบันไดสเปน | กลุ่มโรมันฟอรัม

ทัวร์ยุโรป

Thai Airways
10 วัน 7 คืน
พระราชวังแฮเร็นเคียมเซ | หลังคาทองคํา | ทะเลสาบเบรียส | โคลีเซียม | ฮัลชตัทท์ | สวนมิราเบล | ทะเลสาบเคอหนิกเซ หรือ ทะเลสาบกษัตริย์ | กระเช้ายอดเขาซุกสปิตเซ่ | ยอดเขาซุกสปิตเซ่ | นั่งกระเช้าบนเนินเขา อัลเป ดิ ซุยซี | จัตุรัสซานมาร์โค | สะพานถอนหายใจ | เมืองเวนิส | มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร | เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ | หอเอนปิซ่า | จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี หรือ จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า | ย่านบันไดสเปน | กลุ่มโรมันฟอรัม
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

พระราชวังแฮเร็นเคียมเซ
หลังคาทองคํา
ทะเลสาบเบรียส
โคลีเซียม
ฮัลชตัทท์
สวนมิราเบล
ทะเลสาบเคอหนิกเซ หรือ ทะเลสาบกษัตริย์
กระเช้ายอดเขาซุกสปิตเซ่
ยอดเขาซุกสปิตเซ่
นั่งกระเช้าบนเนินเขา อัลเป ดิ ซุยซี
จัตุรัสซานมาร์โค
สะพานถอนหายใจ
เมืองเวนิส
มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร
เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ
หอเอนปิซ่า
จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี หรือ จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า
ย่านบันไดสเปน
กลุ่มโรมันฟอรัม
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ทัวร์ยุโรป

Thai Airways
10 วัน 7 คืน
พระราชวังแฮเร็นเคียมเซ | หลังคาทองคํา | ทะเลสาบเบรียส | โคลีเซียม | ฮัลชตัทท์ | สวนมิราเบล | ทะเลสาบเคอหนิกเซ หรือ ทะเลสาบกษัตริย์ | กระเช้ายอดเขาซุกสปิตเซ่ | ยอดเขาซุกสปิตเซ่ | นั่งกระเช้าบนเนินเขา อัลเป ดิ ซุยซี | จัตุรัสซานมาร์โค | สะพานถอนหายใจ | เมืองเวนิส | มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร | เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ | หอเอนปิซ่า | จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี หรือ จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า | ย่านบันไดสเปน | กลุ่มโรมันฟอรัม
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ติดต่อสอบถาม

เวลาทำการ จ.-ส. เวลา 09.00-18.00 น.