ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา 3 วัน 2 คืน สักการะพระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาไจก์ทีโย...ชมวิวแบบพาโนรามา บิน บางกอกแอร์เวย์ (บินตรงเชียงใหม่) (บินตรงเชียงใหม่) ทัวร์ครับ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา 3 วัน 2 คืน สักการะพระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาไจก์ทีโย...ชมวิวแบบพาโนรามา บิน บางกอกแอร์เวย์ (บินตรงเชียงใหม่) (บินตรงเชียงใหม่) new
4.9 5

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา 3 วัน 2 คืน สักการะพระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาไจก์ทีโย...ชมวิวแบบพาโนรามา บิน บางกอกแอร์เวย์ (บินตรงเชียงใหม่) (บินตรงเชียงใหม่)

ทัวร์พม่า

Bangkok Airways Bangkok Airways
3 วัน 2 คืน
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาไจก์ทีโย...ชมวิวแบบพาโนรามา

ทัวร์พม่า

Bangkok Airways Bangkok Airways
3 วัน 2 คืน
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาไจก์ทีโย...ชมวิวแบบพาโนรามา
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

สักการะพระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาไจก์ทีโย...ชมวิวแบบพาโนรามา
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ทัวร์พม่า

Bangkok Airways Bangkok Airways
3 วัน 2 คืน
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาไจก์ทีโย...ชมวิวแบบพาโนรามา
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว