ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน พระราชวังแวร์ซายย์ นั่งกระเช้าหมุนไฟฟ้าขึ้นสู่ 'ยอดเขาทิตลิส' บิน Qatar Airways ทัวร์ครับ ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน พระราชวังแวร์ซายย์ นั่งกระเช้าหมุนไฟฟ้าขึ้นสู่ 'ยอดเขาทิตลิส' บิน Qatar Airways new
4.9 15

ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน พระราชวังแวร์ซายย์ นั่งกระเช้าหมุนไฟฟ้าขึ้นสู่ 'ยอดเขาทิตลิส' บิน Qatar Airways

ทัวร์อิตาลี

Qatar Airways Qatar Airways
9 วัน 6 คืน
พระราชวังแวร์ซายย์ นั่งกระเช้าหมุนไฟฟ้าขึ้นสู่ 'ยอดเขาทิตลิส'

ทัวร์อิตาลี

Qatar Airways Qatar Airways
9 วัน 6 คืน
พระราชวังแวร์ซายย์ นั่งกระเช้าหมุนไฟฟ้าขึ้นสู่ 'ยอดเขาทิตลิส'
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

พระราชวังแวร์ซายย์ นั่งกระเช้าหมุนไฟฟ้าขึ้นสู่ 'ยอดเขาทิตลิส'
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ทัวร์อิตาลี

Qatar Airways Qatar Airways
9 วัน 6 คืน
พระราชวังแวร์ซายย์ นั่งกระเช้าหมุนไฟฟ้าขึ้นสู่ 'ยอดเขาทิตลิส'
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว