ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน ปราสาทบันทายสรี ล่องเรือโตนเลสาบ บิน บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์กัมพูชา

Bangkok Airways Bangkok Airways
2 วัน 1 คืน
ต.ค./พ.ย./ธ.ค.
ปราสาทบันทายสรี ล่องเรือโตนเลสาบ
฿12,900

ทัวร์กัมพูชา

Bangkok Airways Bangkok Airways
2 วัน 1 คืน
ต.ค./พ.ย./ธ.ค.
ปราสาทบันทายสรี ล่องเรือโตนเลสาบ
฿12,900
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

ปราสาทบันทายสรี ล่องเรือโตนเลสาบ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

Calendar Black Icon ช่วงเวลาการเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา
วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
ส 6 ต.ค. 18 อา 7 ต.ค. 18 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿12,900
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿13,900
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿12,900
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿12,900
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ส 20 ต.ค. 18 อา 21 ต.ค. 18 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿14,900
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿15,900
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿14,900
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿14,900
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ส 3 พ.ย. 18 อา 4 พ.ย. 18 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿12,900
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿13,900
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿12,900
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿12,900
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ส 10 พ.ย. 18 อา 11 พ.ย. 18 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿12,900
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿13,900
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿12,900
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿12,900
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ส 17 พ.ย. 18 อา 18 พ.ย. 18 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿12,900
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿13,900
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿12,900
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿12,900
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ส 24 พ.ย. 18 อา 25 พ.ย. 18 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿12,900
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿13,900
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿12,900
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿12,900
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ส 1 ธ.ค. 18 อา 2 ธ.ค. 18 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿12,900
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿13,900
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿12,900
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿12,900
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ส 8 ธ.ค. 18 อา 9 ธ.ค. 18 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿15,900
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿16,900
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿15,900
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿15,900
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
อา 9 ธ.ค. 18 จ 10 ธ.ค. 18 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900
วันหยุด : อา. / จ. (วันรัฐธรรมนูญ)
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿15,900
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿16,900
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿15,900
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿15,900
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ส 15 ธ.ค. 18 อา 16 ธ.ค. 18 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿12,900
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿13,900
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿12,900
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿12,900
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ส 22 ธ.ค. 18 อา 23 ธ.ค. 18 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿12,900
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿13,900
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿12,900
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿12,900
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ส 29 ธ.ค. 18 อา 30 ธ.ค. 18 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿18,900
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿19,900
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿18,900
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿18,900
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
อา 30 ธ.ค. 18 จ 31 ธ.ค. 18 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900
วันหยุด : อา. / จ. (วันปีใหม่)
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿18,900
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿19,900
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿18,900
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿18,900
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
จ 31 ธ.ค. 18 อ 1 ม.ค. 19 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900
วันหยุด : จ. (วันปีใหม่) / อ. (วันปีใหม่)
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿18,900
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿19,900
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿18,900
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿18,900
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ทัวร์กัมพูชา

Bangkok Airways Bangkok Airways
2 วัน 1 คืน
ต.ค./พ.ย./ธ.ค.
ปราสาทบันทายสรี ล่องเรือโตนเลสาบ
฿12,900
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ