ทัวร์นครวัด นครธม ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน ปราสาทบันทายสรี ล่องเรือโตนเลสาบ บิน บางกอกแอร์เวย์ ปราสาทนครวัด ปราสาทตาพรหม ปราสาทบายน เมืองนครธม สะพานนาคราช ปราสาทบันทายสรี ตลาดซาจ๊ะ ทุ่งสังหาร ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม โตนเลสาป ทัวร์ครับ ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน ปราสาทบันทายสรี ล่องเรือโตนเลสาบ บิน บางกอกแอร์เวย์ new
4.9 16

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน ปราสาทบันทายสรี ล่องเรือโตนเลสาบ บิน บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์กัมพูชา

Bangkok Airways Bangkok Airways
2 วัน 1 คืน
ปราสาทบันทายสรี ล่องเรือโตนเลสาบ

ทัวร์กัมพูชา

Bangkok Airways Bangkok Airways
2 วัน 1 คืน
ปราสาทบันทายสรี ล่องเรือโตนเลสาบ
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

ปราสาทบันทายสรี ล่องเรือโตนเลสาบ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ทัวร์กัมพูชา

Bangkok Airways Bangkok Airways
2 วัน 1 คืน
ปราสาทบันทายสรี ล่องเรือโตนเลสาบ
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว