ทัวร์โตเกียว ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5 วัน 3 คืน งานประดับไฟฤดุหนาว 'หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว' ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท บิน Scoot หมู่บ้านเยอรมัน อิออนนาริตะ วัดนาริตะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า โอไดบะ ย่านชินจูกุ ลานสกีฟูจิเท็น พิธีชงชาญี่ปุ่น หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ออนเซน ขาปูยักษ์ โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต กระเช้า คาชิ คาชิ ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ โตเกียวสกายทรี ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ ประตูฟ้าคำรณ วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ มหานครโตเกียว ทัวร์ครับ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5 วัน 3 คืน งานประดับไฟฤดุหนาว 'หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว' ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท บิน Scoot 20888.0 new
4.9 19

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5 วัน 3 คืน งานประดับไฟฤดุหนาว 'หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว' ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท บิน Scoot

ทัวร์ญี่ปุ่น

Scoot Scoot
5 วัน 3 คืน
ม.ค./ก.พ./มี.ค.
หมู่บ้านเยอรมัน | ลานสกีฟูจิเท็น | หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค | ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ
฿26,888 ฿20,888

ทัวร์ญี่ปุ่น

Scoot Scoot
5 วัน 3 คืน
ม.ค./ก.พ./มี.ค.
หมู่บ้านเยอรมัน | ลานสกีฟูจิเท็น | หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค | ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ
฿26,888 ฿20,888
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

หมู่บ้านเยอรมัน
ลานสกีฟูจิเท็น
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

Calendar Black Icon ช่วงเวลาการเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา
วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พ 23 ม.ค. 19 อา 27 ม.ค. 19 ฿25,888
฿19,888
฿25,888
฿19,888
฿25,888
฿19,888
พฤ 24 ม.ค. 19 จ 28 ม.ค. 19 ฿26,888
฿19,888
฿26,888
฿19,888
฿26,888
฿19,888
ศ 25 ม.ค. 19 อ 29 ม.ค. 19 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888
ส 26 ม.ค. 19 พ 30 ม.ค. 19 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888
อา 27 ม.ค. 19 พฤ 31 ม.ค. 19 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888
จ 28 ม.ค. 19 ศ 1 ก.พ. 19 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888
อ 29 ม.ค. 19 ส 2 ก.พ. 19 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888
พ 30 ม.ค. 19 อา 3 ก.พ. 19 ฿26,888
฿20,888
฿26,888
฿20,888
เลือก ฿26,888
฿20,888
เลือก
พฤ 31 ม.ค. 19 จ 4 ก.พ. 19 ฿26,888
฿20,888
฿26,888
฿20,888
฿26,888
฿20,888
ศ 1 ก.พ. 19 อ 5 ก.พ. 19 ฿26,888 ฿26,888 เลือก ฿26,888
เลือก
ส 2 ก.พ. 19 พ 6 ก.พ. 19 ฿26,888 ฿26,888 เลือก ฿26,888
เลือก
อา 3 ก.พ. 19 พฤ 7 ก.พ. 19 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888
จ 4 ก.พ. 19 ศ 8 ก.พ. 19 ฿26,888 ฿26,888 เลือก ฿26,888
เลือก
อ 5 ก.พ. 19 ส 9 ก.พ. 19 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888
พ 6 ก.พ. 19 อา 10 ก.พ. 19 ฿26,888 ฿26,888 เลือก ฿26,888
เลือก
พฤ 7 ก.พ. 19 จ 11 ก.พ. 19 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888
ศ 8 ก.พ. 19 อ 12 ก.พ. 19 ฿26,888 ฿26,888 เลือก ฿26,888
เลือก
ส 9 ก.พ. 19 พ 13 ก.พ. 19 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888
อา 10 ก.พ. 19 พฤ 14 ก.พ. 19 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888
จ 11 ก.พ. 19 ศ 15 ก.พ. 19 ฿23,888 ฿23,888 ฿23,888
อ 12 ก.พ. 19 ส 16 ก.พ. 19 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888
พ 13 ก.พ. 19 อา 17 ก.พ. 19 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888
พฤ 14 ก.พ. 19 จ 18 ก.พ. 19 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888
ศ 15 ก.พ. 19 อ 19 ก.พ. 19 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888
ส 16 ก.พ. 19 พ 20 ก.พ. 19 ฿26,888 ฿26,888 เลือก ฿26,888
เลือก
อา 17 ก.พ. 19 พฤ 21 ก.พ. 19 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888
จ 18 ก.พ. 19 ศ 22 ก.พ. 19 ฿25,888 ฿25,888 เลือก ฿25,888
เลือก
อ 19 ก.พ. 19 ส 23 ก.พ. 19 ฿26,888 ฿26,888 เลือก ฿26,888
เลือก
พ 20 ก.พ. 19 อา 24 ก.พ. 19 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888
พฤ 21 ก.พ. 19 จ 25 ก.พ. 19 ฿26,888 ฿26,888 เลือก ฿26,888
เลือก
ศ 22 ก.พ. 19 อ 26 ก.พ. 19 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888
ส 23 ก.พ. 19 พ 27 ก.พ. 19 ฿26,888 ฿26,888 เลือก ฿26,888
เลือก
อา 24 ก.พ. 19 พฤ 28 ก.พ. 19 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888
จ 25 ก.พ. 19 ศ 1 มี.ค. 19 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888
อ 26 ก.พ. 19 ส 2 มี.ค. 19 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888
พ 27 ก.พ. 19 อา 3 มี.ค. 19 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888
พฤ 28 ก.พ. 19 จ 4 มี.ค. 19 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888
ศ 1 มี.ค. 19 อ 5 มี.ค. 19 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888
ส 2 มี.ค. 19 พ 6 มี.ค. 19 ฿27,888 ฿27,888 เลือก ฿27,888
เลือก
อา 3 มี.ค. 19 พฤ 7 มี.ค. 19 ฿27,888 ฿27,888 เลือก ฿27,888
เลือก
จ 4 มี.ค. 19 ศ 8 มี.ค. 19 ฿27,888 ฿27,888 เลือก ฿27,888
เลือก
อ 5 มี.ค. 19 ส 9 มี.ค. 19 ฿27,888 ฿27,888 เลือก ฿27,888
เลือก
พ 6 มี.ค. 19 อา 10 มี.ค. 19 ฿27,888 ฿27,888 เลือก ฿27,888
เลือก
พฤ 7 มี.ค. 19 จ 11 มี.ค. 19 ฿27,888 ฿27,888 เลือก ฿27,888
เลือก
ศ 8 มี.ค. 19 อ 12 มี.ค. 19 ฿27,888 ฿27,888 เลือก ฿27,888
เลือก
ส 9 มี.ค. 19 พ 13 มี.ค. 19 ฿27,888 ฿27,888 เลือก ฿27,888
เลือก
อา 10 มี.ค. 19 พฤ 14 มี.ค. 19 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888
จ 11 มี.ค. 19 ศ 15 มี.ค. 19 ฿27,888 ฿27,888 เลือก ฿27,888
เลือก
อ 12 มี.ค. 19 ส 16 มี.ค. 19 ฿27,888 ฿27,888 เลือก ฿27,888
เลือก
พ 13 มี.ค. 19 อา 17 มี.ค. 19 ฿27,888 ฿27,888 เลือก ฿27,888
เลือก
พฤ 14 มี.ค. 19 จ 18 มี.ค. 19 ฿27,888 ฿27,888 เลือก ฿27,888
เลือก
ศ 15 มี.ค. 19 อ 19 มี.ค. 19 ฿27,888 ฿27,888 เลือก ฿27,888
เลือก
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ทัวร์ญี่ปุ่น

Scoot Scoot
5 วัน 3 คืน
ม.ค./ก.พ./มี.ค.
หมู่บ้านเยอรมัน | ลานสกีฟูจิเท็น | หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค | ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ
฿26,888 ฿20,888
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ