ทัวร์เซี่ยงไฮ้ +หลายเมือง ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว 5 วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ขึ้นชมวิวบนตึกSWFC ชั้น100 บิน JUNEYAO AIRLINE   ตลาดเถาเป่า ร้านหยก ศูนย์สมุนไพร/ยาแผนจีนโบราณ ตึกเซี่ยงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ หาดไว่ทาน หรือ หาดว่ายทาน ถนนนานกิง ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ นครเซี่ยงไฮ้ มหานครเซี่ยงไฮ้ ร้านหมอนโอโซน ร้านผ้าไหม/โรงงานผ้าไหม ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ร้านใบชาจีน ล่องเรือทะเลสาบซีหู เมืองหังโจว ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว ไข่มุกจีน พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ เมืองอู๋ซี ทัวร์ครับ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว 5 วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ขึ้นชมวิวบนตึกSWFC ชั้น100 บิน JUNEYAO AIRLINE new
4.9 11

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว 5 วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ขึ้นชมวิวบนตึกSWFC ชั้น100 บิน JUNEYAO AIRLINE

ทัวร์จีน

JUNEYAO AIRLINE  JUNEYAO AIRLINE
5 วัน 3 คืน
ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย | ล่องเรือทะเลสาบซีหู | ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว | พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ

ทัวร์จีน

JUNEYAO AIRLINE  JUNEYAO AIRLINE
5 วัน 3 คืน
ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย | ล่องเรือทะเลสาบซีหู | ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว | พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
ล่องเรือทะเลสาบซีหู
ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ทัวร์จีน

JUNEYAO AIRLINE  JUNEYAO AIRLINE
5 วัน 3 คืน
ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย | ล่องเรือทะเลสาบซีหู | ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว | พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว