ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ธารน้ำสีขาวปามุคคาเล่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส บิน Turkish Airlines ฮิปโปโดรม เพอร์กามัม สไปซ์มาร์เกต พระราชวังทอปกาปี อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย สุเหร่าสีน้ำเงิน ช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช(Dolmabahce) ม้าไม้จําลองแห่งทรอย เมืองทรอย เมืองปามุคคาเล บ้านพระแม่มารี ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) โรงละครเอเฟซุส เมืองโบราณเอเฟซุส โรงงานหนังชั้นนำ เมืองคูซาดาสึ เมืองปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองปามุคคาเล พิพิธภัณฑ์เมฟลานา คาราวานสไลน์ เมืองคอนย่า ระบำหน้าท้อง ร้านพรม/โรงงานทอพรม หมู่บ้านอุชหิซาร์ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งตุรกี นครใต้ดินไคมัคลี เมืองคัปปาโดเกีย สุสานอตาเติร์ก เมืองอังการ่า ทัวร์ครับ ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ธารน้ำสีขาวปามุคคาเล่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส บิน Turkish Airlines new
4.9 15

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ธารน้ำสีขาวปามุคคาเล่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส บิน Turkish Airlines

ทัวร์ตุรกี

Turkish Airlines Turkish Airlines
9 วัน 6 คืน
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย | สุเหร่าสีน้ำเงิน | ช่องแคบบอสฟอรัส | ม้าไม้จําลองแห่งทรอย | เมืองโบราณเอเฟซุส | ปราสาทปุยฝ้าย | นครใต้ดินไคมัคลี

ทัวร์ตุรกี

Turkish Airlines Turkish Airlines
9 วัน 6 คืน
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย | สุเหร่าสีน้ำเงิน | ช่องแคบบอสฟอรัส | ม้าไม้จําลองแห่งทรอย | เมืองโบราณเอเฟซุส | ปราสาทปุยฝ้าย | นครใต้ดินไคมัคลี
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
สุเหร่าสีน้ำเงิน
ช่องแคบบอสฟอรัส
ม้าไม้จําลองแห่งทรอย
เมืองโบราณเอเฟซุส
ปราสาทปุยฝ้าย
นครใต้ดินไคมัคลี
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ทัวร์ตุรกี

Turkish Airlines Turkish Airlines
9 วัน 6 คืน
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย | สุเหร่าสีน้ำเงิน | ช่องแคบบอสฟอรัส | ม้าไม้จําลองแห่งทรอย | เมืองโบราณเอเฟซุส | ปราสาทปุยฝ้าย | นครใต้ดินไคมัคลี
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว