ทัวร์ฮอกไกโด ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน ชมหมีภูเขาไฟโชวะ หุบเขานรกจิโกคุดานิ อิสระเล่นสกี บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ อิสระท่องเที่ยว เมืองซัปโปโร ฮอกไกโด ทานูกิโคจิ มิตซุยเอ้าท์เล็ต ฮอกไกโด ร้านสินค้ามือสองในญี่ปุ่น คิตตี้ คาเฟ่ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว คลองโอตารุ เมืองโอตารุ ลานสกีซัปโปโรโคะกุไซ ดิวตี้ฟรีประเทศญี่ปุ่น เมืองซัปโปโร ทะเลสาบโทยะ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ภูเขาไฟโชวะชินซัง จิโกกุดานิ ทัวร์ครับ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน ชมหมีภูเขาไฟโชวะ หุบเขานรกจิโกคุดานิ อิสระเล่นสกี บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ 28888.0 new
4.9 20

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน ชมหมีภูเขาไฟโชวะ หุบเขานรกจิโกคุดานิ อิสระเล่นสกี บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

Thai AirAsia X Thai AirAsia X
5 วัน 3 คืน
ก.พ./มี.ค.
คลองโอตารุ | ลานสกีซัปโปโรโคะกุไซ | ฟาร์มหมีสีน้ำตาล | จิโกกุดานิ
฿28,888

ทัวร์ญี่ปุ่น

Thai AirAsia X Thai AirAsia X
5 วัน 3 คืน
ก.พ./มี.ค.
คลองโอตารุ | ลานสกีซัปโปโรโคะกุไซ | ฟาร์มหมีสีน้ำตาล | จิโกกุดานิ
฿28,888
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

คลองโอตารุ
ลานสกีซัปโปโรโคะกุไซ
ฟาร์มหมีสีน้ำตาล
จิโกกุดานิ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

Calendar Black Icon ช่วงเวลาการเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา
วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
จ 18 ก.พ. 19 ศ 22 ก.พ. 19 ฿28,888 ฿28,888 เลือก ฿28,888
เลือก
อ 19 ก.พ. 19 ส 23 ก.พ. 19 ฿28,888 ฿28,888 ฿28,888
พ 20 ก.พ. 19 อา 24 ก.พ. 19 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888
พฤ 21 ก.พ. 19 จ 25 ก.พ. 19 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888
ศ 22 ก.พ. 19 อ 26 ก.พ. 19 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888
ส 23 ก.พ. 19 พ 27 ก.พ. 19 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888
อา 24 ก.พ. 19 พฤ 28 ก.พ. 19 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888
จ 25 ก.พ. 19 ศ 1 มี.ค. 19 ฿25,888 ฿25,888 เลือก ฿25,888
เลือก
อ 26 ก.พ. 19 ส 2 มี.ค. 19 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888
พ 27 ก.พ. 19 อา 3 มี.ค. 19 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888
พฤ 28 ก.พ. 19 จ 4 มี.ค. 19 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888
ศ 1 มี.ค. 19 อ 5 มี.ค. 19 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888
ส 2 มี.ค. 19 พ 6 มี.ค. 19 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888
อา 3 มี.ค. 19 พฤ 7 มี.ค. 19 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888
จ 4 มี.ค. 19 ศ 8 มี.ค. 19 ฿25,888 ฿25,888 เลือก ฿25,888
เลือก
อ 5 มี.ค. 19 ส 9 มี.ค. 19 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888
พ 6 มี.ค. 19 อา 10 มี.ค. 19 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888
พฤ 7 มี.ค. 19 จ 11 มี.ค. 19 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888
ศ 8 มี.ค. 19 อ 12 มี.ค. 19 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888
ส 9 มี.ค. 19 พ 13 มี.ค. 19 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888
อา 10 มี.ค. 19 พฤ 14 มี.ค. 19 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888
จ 11 มี.ค. 19 ศ 15 มี.ค. 19 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888
อ 12 มี.ค. 19 ส 16 มี.ค. 19 ฿25,888 ฿25,888 เลือก ฿25,888
เลือก
พ 13 มี.ค. 19 อา 17 มี.ค. 19 ฿25,888 ฿25,888 เลือก ฿25,888
เลือก
พฤ 14 มี.ค. 19 จ 18 มี.ค. 19 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888
ศ 15 มี.ค. 19 อ 19 มี.ค. 19 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888
ส 16 มี.ค. 19 พ 20 มี.ค. 19 ฿25,888 ฿25,888 เลือก ฿25,888
เลือก
อา 17 มี.ค. 19 พฤ 21 มี.ค. 19 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888
จ 18 มี.ค. 19 ศ 22 มี.ค. 19 ฿25,888 ฿25,888 เลือก ฿25,888
เลือก
อ 19 มี.ค. 19 ส 23 มี.ค. 19 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888
พ 20 มี.ค. 19 อา 24 มี.ค. 19 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888
พฤ 21 มี.ค. 19 จ 25 มี.ค. 19 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888
ศ 22 มี.ค. 19 อ 26 มี.ค. 19 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888
ส 23 มี.ค. 19 พ 27 มี.ค. 19 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888
อา 24 มี.ค. 19 พฤ 28 มี.ค. 19 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888
จ 25 มี.ค. 19 ศ 29 มี.ค. 19 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888
อ 26 มี.ค. 19 ส 30 มี.ค. 19 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888
พ 27 มี.ค. 19 อา 31 มี.ค. 19 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888
พฤ 28 มี.ค. 19 จ 1 เม.ย. 19 ฿25,888 ฿25,888 เลือก ฿25,888
เลือก
ศ 29 มี.ค. 19 อ 2 เม.ย. 19 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ทัวร์ญี่ปุ่น

Thai AirAsia X Thai AirAsia X
5 วัน 3 คืน
ก.พ./มี.ค.
คลองโอตารุ | ลานสกีซัปโปโรโคะกุไซ | ฟาร์มหมีสีน้ำตาล | จิโกกุดานิ
฿28,888
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ