All articles abouts วัคซีนพาสปอร์ต

ขั้นตอน ทำวัคซีนพาสปอร์ต ออนไลน์ ทำง่าย สะดวกสบาย ที่สำคัญ ฟรี!

ขั้นตอน ทำวัคซีนพาสปอร์ต ออนไลน์ ทำง่าย สะดวกสบาย ที่สำคัญ ฟรี!

25 พ.ค. 65

ได้เวลาออกเที่ยวต่างประเทศกันแล้ว หลังจากไม่ได้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศนานกว่า 2 ปี สถานการณ์โรคต่างๆ เริ่มคลี่คลาย ทำให้เราสามารถเดินทางเที่ยวตา่งประเทศได้แล้ว แต่อาจมีขั้นตอนและเอกสารสำคัญเพิ่มขึ้น อย่าง วัคซีนพาสปอร์ต เป็นหนึ่งเอกสารที่ต้องมีเมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ สามารถทำวัคซีนพาสปอร์ต ออนไลน์ เองได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม ทัวร์ครับ เอาขั้นตอนการทำ วัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport) ออนไลน์ มาฝากทุกคนแล้ว ทำตามขั้นตอนรับรองว่าได้ วัคซีนพาสปอร์ต พร้อมเดินทางไปเที่ยวกับทัวร์ครับได้เลย   วัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport) คืออะไรวัคซีนพาสปอร์ต ไทย คือ เอกสารรับรองสำหรับผู้ได้รับวัคซีนป้องกัน Covid-19 เพื่อใช้เป็นเอกสารสำคัญในการเดินทางระหว่างประเทศ  ขั้นตอน การทำ วัคซีนพาสปอร์ต ออนไลน์   ดาวน์โหลแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม  android  iOS และลงทะเบียนเข้าแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย คลิกที่ Internationnal Certificaticate   2. จากนั้นไปที่เมนู “ขอหนังสือรับรองฯ”  3. กรอกข้อมูล และอัปโหลดเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งข้อมูลต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ตรวจสอบข้อมูลการรับวัคซีนถ้าถูกต้องก็กดยืนยันได้เลย  4. เลือกรูปแบบการขอหนังสือรับรอง วัคซีน พาสปอร์ต ทัวร์ครับ แนะนำให้เลือก แบบชนิดอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากรวดเร็วกว่า และไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง แต่ต้องมีอเีเมลด้วยนะ ซึ่งการเลือกรับแบบ e-Vaccine จะไม่มีค่าใช้จ่าย เบื้องต้นฟรีถึงวันที่ 30 มิถุนายน  2565 ใครมีแพลนเดินทางก็ขอล่วงหน้าไว้ได้เลย แต่หากเลือกรับแบบรับด้วยตัวเอง หรือส่งตามที่อยู่ จะมีค่าธรรมเนียม 50 บาท ซึ่งอันนี้จะได้เป็นเล่มสีเหลือง เมื่อเลือกช่องทางการรับเอกสาร เลือกวันที่รับเอกสารแล้ว จากนั้นกดเมนูยืนยันขอเอกสารการออกหนังสือรับรอง ฯ ได้เลย  5.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือรับรองฯ ให้เรียบร้อยก่อนกดยืนยันขอออกหนังสือรับรองฯ เพียงเท่านี้ก็รอ พาสปอร์ต วัคซีน ได้แล้ววัคซีนพาสปอร์ต ไม่มีวันหมดอายุสามารถใช้ได้ตลอด แต่หากมีการรับวัคซีนเพิ่มก็ต้องขอวัคซีนพาสปอร์ตใหม่ วัคซีน พาสปอร์ต ทำที่ไหนสะดวกสบายมากขึ้น เพราะตอนนี้ขอผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อมได้แล้ว ไม่ต้องเดินทางที่สำคัญคือ ฟรี!  ไม่เสียเงิน แต่จะไม่ได้เป็นเล่มสีเหลือง จะเป็น e-Vaccine Pasport เพียงเท่านั้นเองหากใครอยากได้เป็นเล่มสีเหลือง ก็สามารถขอผ่านหมอพร้อมได้เช่นกัน ใสามารถเลือกวิธรับได้  2 แบบ คือ ส่งมาให้ที่บ้าน หรือไปรับเองก็ได้ แต่อันนี้จะมีค่าใช้จ่าย 50 บาทหรือถ้าใครอยากเดินทางไปทำ วัคซีน พาสปอร์ต ด้วยตัวเอง ก็มีพื้นที่ให้บริการหลายแห่ง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด สแกน QR Code ในภาพได้เลย 1.กองโรคติดต่อทั่วไป (ณ อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก) เบอร์โทรศัพท์ 096-190-9879 , 096-190-9290 (สำหรับคนไทย) และ 096-190-9462 (สำหรับชาวต่างชาติ)  เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/dcd 2. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองเบอร์โทรศัพท์ 02-521-0943 ถึง 5 , 02-521-1668 และ 02-521-0943 เว็บไซต์ https://vacn.ddc.moph.go.th 3. โรงพยาบาลเมดพาร์ค เบอร์โทรศัพท์ 083--990-6951เว็บไซต์ https://vaccinepassportmedpark.ddc.moph.go.th 4.โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เบอร์โทรศัพท์ 02-306-9199เว็บไซต์ https://www.tm.mahidol.ac.th/hospital 5.โรงพยาบาลกลางเบอร์โทรศัพท์ 02-220-800เว็บไซต์ https://www.klanghospital.go.th 6.สถาบันบำราศนราดูร เบอร์โทรศัพท์ 02-590-3427 , 02-590-3402 , 02-590-3605 , 02-590-3430 , 02-951-1170 ถึง 79 ต่อ 3430 เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/bidi  การขอ วัคซีนพาสปอร์ต – Vaccine Passport ผ่านสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองผ่านเว็บไซต์  http://ossiudc.ddc.moph.go.th/Appointment1.ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือ หมายเลขพาสปอร์ต2.เลือกวันเวลานัดรับเอกสาร จากนั้นกดถัดไป3.ใส่ข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และกดยืนยันได้เลย กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน 1. เอกสารของผู้เดินทาง- บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง- พาสปอร์ตตัวจริงและสำเนา ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง- เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เมื่อครบ 1 เข็ม พร้อมสำเนา โดยต้องมี QR code เพื่อสแกนตรวจสอบข้อมูลได้ - ค่าใช้จ่ายในการขอออกหนังสือรับรอง Vaccine Passport 50 บาทต่อ 1 เล่ม 2. เอกสารของผู้ได้รับมอบอำนาจ- บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา- หนังสือมอบอำนาจ ตัวจริง (1 ฉบับต่อ 1 พาสปอร์ต)- มอบอำนาจได้ไม่เกิน 5 คนต่อผู้รับมอบอำนาจ 1 คนต่อ 1 วัน และจะต้องลงทะเบียนชื่อ-นามสกุล ในขั้นตอนการจองสิทธิทุกคนดาวน์โหลด เอกสารมอบอำนาจ >> https://ddc.moph.go.th/uploads/files/1901120210614025823.pdf 

อ่านเพิ่มเติม