แพ็คเกจทัวร์

พบ 1240 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(69)
(69)
(52)
(49)
(39)
(34)
(33)
(30)
(23)
(23)
(22)
(21)
(20)
(20)
(18)
(18)
(16)
(15)
(14)
(14)
(13)
(13)
(13)
(13)
(12)
(12)
(12)
(11)
(11)
(11)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(9)
(9)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(77)
(520)
(672)
(817)
(489)
(380)
(60)
(44)
(40)
(8)
(1)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(5)
(15)
(58)
(89)
(126)
(116)
(191)
(329)
(183)
(115)
(6)
(7)
ดูเพิ่มเติม
สายการบิน
(308)
(131)
(74)
(69)
(68)
(59)
(52)
(47)
(31)
(30)
(29)
(27)
(25)
(20)
(19)
(15)
(13)
(12)
(12)
(12)
(11)
(11)
(10)
(10)
(9)
(9)
(8)
(8)
(8)
(7)
(6)
(6)
(5)
(4)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
ทั่วไป
รหัส 12564
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ บิน FD
ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
1 วัน 0 คืน
ก.ย.
เทพทันใจ (นัตโบโบยี) / เจดีย์โบตะทาวน์ / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
7
ที่เที่ยว
1
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿2,999
ทั่วไป
รหัส 12639
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน สักการะเจดีย์ชเวดากอง สักการะเทพทันใจ บิน DD
ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
1 วัน 0 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เทพทันใจ (นัตโบโบยี) / เจดีย์โบตะทาวน์ / พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
7
ที่เที่ยว
1
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿3,333
เน้นไหว้พระ
รหัส 13452
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ บิน FD (เก็บทิปที่สนามบิน)
ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
1 วัน 0 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เจดีย์โบตะทาวน์ / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
6
ที่เที่ยว
1
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿3,990
เน้นไหว้พระ
รหัส 11707
แนะนำ
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง นมัสการพระนอนตาหวาน พระเทพทันใจ บิน DD
ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
1 วัน 0 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เทพทันใจ (นัตโบโบยี) / พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
5
ที่เที่ยว
1
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿3,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 11870
ลดราคา
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรนัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ บิน FD
ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
1 วัน 0 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ตลาดโบโออองซานหรือตลาดสก๊อต / เทพทันใจ (นัตโบโบยี) / พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3
ที่เที่ยว
1
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
4,499
฿3,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 13100
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน เทพทันใจ บิน SL
ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
1 วัน 0 คืน
ส.ค. / ก.ย.
เทพทันใจ (นัตโบโบยี) / พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
4
ที่เที่ยว
1
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿4,499
เน้นไหว้พระ
รหัส 13355
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน นมัสการพระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง บิน DD
ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
1 วัน 0 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
เทพทันใจ (นัตโบโบยี) / พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
7
ที่เที่ยว
2
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿5,299
เน้นไหว้พระ
รหัส 13033
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน สักการะพระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง บิน FD
ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
2 วัน 1 คืน
ส.ค.
เทพทันใจ (นัตโบโบยี) / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / วัดพระเขี้ยวแก้วพม่า
10
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿6,555
เน้นไหว้พระ
รหัส 13471
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน จ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ บิน HX
ฮ่องกง เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ก.ย. / ต.ค.
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม / SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN / วัดกวนอู เซินเจิ้น
2
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿6,888
ทั่วไป
รหัส 13039
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน วิหารเซนต์ปอล เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า บิน NX
มาเก๊า จูไห่
ทัวร์มาเก๊า
3 วัน 2 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
วัดผู่โถวซื่อ / เดอะ เวเนเชียน มาเก๊า / วิหารเซนต์ปอล
10
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿6,888
ทั่วไป
รหัส 13498
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 2 คืน ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ ย่านซินเทียนตี้ หาดไว่ทาน บิน CZ
เซี่ยงไฮ้
ทัวร์จีน
5 วัน 2 คืน
ส.ค.
ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว / หาดไว่ทาน (หาดว่ายทาน) / คลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ
6
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿6,899
ทั่วไป
รหัส 13082
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน วัดกวนอู หล่อหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  บิน CX
ฮ่องกง เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ก.ค.
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม / SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN / วัดกวนอู เซินเจิ้น
7
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿6,998
เน้นไหว้พระ
รหัส 10834
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน พระราชวังบุเรงนอง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรพระเทพทันใจ บิน FD
ย่างกุ้ง หงสา
ทัวร์พม่า
2 วัน 1 คืน
ก.ย. / ต.ค.
เทพทันใจ (นัตโบโบยี) / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / พระราชวังบุเรงนอง / เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา
9
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿6,999
ทั่วไป
รหัส 13579
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ซูโจว 4 วัน 2 คืน สัการะเจ้าแม่กวนอิม ล่องเรือแม่น้ำหวงผู่ บิน CZ
เซี่ยงไฮ้ +หลายเมือง
ทัวร์จีน
4 วัน 2 คืน
ส.ค. / ก.ย.
เมืองโบราณชีเป่า / ล่องเรือแม่น้ำหวงผู่ / ถนนนานกิง
8
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿7,888
ทั่วไป
รหัส 13519
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 3 คืน ล่องเรือขุดโบราณต้านวิ่นเห สวนหยวนถ้อจู่ หาดไว่ทาน บิน CZ
เซี่ยงไฮ้
ทัวร์จีน
6 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
หาดไว่ทาน (หาดว่ายทาน) / เหมยเจียอู / คลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ
9
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿7,889
ทั่วไป
รหัส 13436
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน โบสถ์เซ็นต์ปอล สักการะเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล บิน NX
มาเก๊า จูไห่
ทัวร์มาเก๊า
3 วัน 2 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
เดอะปารีเซียนมาเก๊า / เดอะ เวเนเชียน มาเก๊า / วิหารเซนต์ปอล / เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (องค์เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง)
5
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿7,890
ทั่วไป
รหัส 10949
ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด 3 วัน 2 คืน หมู่บ้านดินเหนียว Clay Pot Village สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย นั่งรถราง Roller Coaster บิน VZ
ดาลัด
ทัวร์เวียดนามใต้
3 วัน 2 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ทุ่งดอกไฮเดรนเยียร์ / สวนดอกไม้เมืองหนาว / รถรางโรลเลอร์โคสเตอร์
11
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿7,900
เน้นไหว้พระ
รหัส 13451
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ บิน FD (เก็บทิปที่สนามบิน)
ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
2 วัน 1 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
เทพทันใจ (นัตโบโบยี) / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
5
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿7,990
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11896
ลดราคา
ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด นั่งรถจิ๊ปทะเลทรายมุยเน่ บิน VZ
ดาลัด มุยเน่
ทัวร์เวียดนามใต้
3 วัน 2 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
สวนดอกไม้เมืองหนาว / ทะเลทรายขาว / ทะเลทรายแดง / Sand Dune-Fairly Stream
5
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
8,999
฿7,999
ทั่วไป
รหัส 11893
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 3 วัน 2 คืน หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน บิน SL
ฮานอย ซาปา
ทัวร์เวียดนามเหนือ
3 วัน 2 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย.
สะพานแสงอาทิตย์ / เทือกเขาฟานซีปัน / กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / น้ำตกสีเงิน (น้ําตกซิลเวอร์)
12
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿7,999
ทั่วไป
รหัส 13516
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว 5 วัน 3 คืน นมัสการพระใหญ่หลิงซาน ล่องเรือทะเลสาบซีหู บิน CZ
เซี่ยงไฮ้ +หลายเมือง
ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
หาดไว่ทาน (หาดว่ายทาน) / ล่องเรือทะเลสาบซีหู / พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ
9
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿7,999
ทั่วไป
รหัส 10236
ลดราคา
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 3 วัน 2 คืน หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต วัดหงอกเซิน สุสานโฮจิมินห์ บิน FD
ฮานอย ซาปา
ทัวร์เวียดนามเหนือ
3 วัน 2 คืน
ก.ค. / ส.ค.
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / วัดหง็อกเซิน / น้ำตกสีเงิน (น้ําตกซิลเวอร์)
12
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
10,999
฿7,999
ทั่วไป
รหัส 13450
ทัวร์มาเลเซีย ปุตราจายา กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน กระเช้าลอยฟ้า ถ้ำบาตู บิน MH (เก็บทิปที่สนามบิน)
ปุตราจายา กัวลาลัมเปอร์
ทัวร์มาเลเซีย
3 วัน 2 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
พระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า / กระเช้าลอยฟ้าเก็นติ้ง / ดัชท์สแควร์ / วัดถํ้าบาตู
13
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿7,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 13016
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) มหาเจดีย์ชเวดากอง บิน PG
ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
2 วัน 1 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
เทพทันใจ (นัตโบโบยี) / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
8
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿7,999
ทั่วไป
รหัส 13034
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) บิน DD
ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
2 วัน 1 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
เทพทันใจ (นัตโบโบยี) / เจดีย์โบตะทาวน์ / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
14
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿7,999
ทั่วไป
รหัส 13045
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน วัดกวนอู วัดหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ บิน CX
ฮ่องกง เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ส.ค. / ก.ย.
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม / SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN / วัดกวนอู เซินเจิ้น
4
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿7,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13587
ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน คาเมร่อนไฮแลนด์ ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ บิน MH (เก็บทิปที่สนามบิน)
มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์
ทัวร์มาเลเซีย
3 วัน 2 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
ตึกปิโตรนัส / กระเช้าลอยฟ้าเก็นติ้ง / คาเมรอน ไฮแลนด์
10
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿7,999
ทั่วไป
รหัส 13332
ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน ชมงาน MOTOGP MALAYSIA มัสยิดสีชมพู บิน MH (เก็บทิปที่สนามบิน)
มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์
ทัวร์มาเลเซีย
3 วัน 2 คืน
พ.ย.
งานแข่งมอเตอร์ไซต์ โมโต้ จีพี มาเลเซีย / พระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า / มัสยิดสีชมพู (มัสยิดปุตรา)
6
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿8,777
ทั่วไป
รหัส 12886
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โบสถ์เซ็นต์ปอล เวเนเชี่ยน สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ บิน FD
มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น
ทัวร์มาเก๊า
3 วัน 2 คืน
ส.ค.
เดอะ เวเนเชียน มาเก๊า / เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (องค์เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง) / เมืองดอกไม้หนันซาน
10
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿8,789
เน้นช้อปปิ้ง
รหัส 13282
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน วัดกวนอู วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม บิน HX (เก็บค่าทิปที่สนามบิน)
ฮ่องกง เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ก.ค. / ส.ค.
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม / SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN / ซิตี้ เกท เอาท์เล็ท
3
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿8,888