All articles abouts เที่ยวช่วงโควิด

คนไทย เที่ยวญี่ปุ่น ได้หรือยัง เช็คก่อน ชัวร์แน่ ก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน

คนไทย เที่ยวญี่ปุ่น ได้หรือยัง เช็คก่อน ชัวร์แน่ ก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน

30 ส.ค. 65

คนไทย เที่ยวญี่ปุ่น ได้หรือยัง เช็คก่อน ชัวร์แน่ ก่อนซื้อตั๋วเครื่องบินอาการก็จะเหงาๆ เนอะเพราะได้เที่ยวแต่ในประเทศไทย ตอนนี้เริ่มออกเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น เที่ยวเวียดนาม เที่ยวสิงคโปร์ เที่ยวจอร์เจีย เที่ยวตุรเคีย เที่ยวเกาหลี เป็นต้น แต่หลายๆ คนก็ยังรอการกลับมาของญี่ปุ่นอย่างใจจดใจจ่อ เพราะอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นมากๆ แล้ว แต่ด้วยมาตรการที่เข้มงวดของการเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นค่อนข้างเข้มงวด ทำให้ตอนนี้ การเที่ยวญี่ปุ่น มีคำถามเกิดขึ้นมากมาย ทั้ง เที่ยวญี่ปุ่นได้หรือยัง ทัวร์ญี่ปุ่นไปกับทัวร์ไหนดี บอกเลยว่า ต้องไปกับทัวร์ครับเท่านั้น!  คนไทย เที่ยวญี่ปุ่นได้หรือยังทัวร์ครับ คอนเฟิร์ม ว่า เที่ยวญี่ปุ่นได้แล้ว แต่ต้องไปกับบริษัททัวร์เท่านั้น (อัปเดต 30.08.65) แต่ถึงแม้ต้องใช้บริการทัวร์ญี่ปุ่น แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นออกแบบที่เที่ยวเองไม่ได้ เพราะคุณและชาวแก๊งสามารถจัดกรุ๊ปทัวร์ขนาดย่อมเองได้ วางแผนที่เที่ยวเองและใช้บริการทัวร์ส่วนตัว เที่ยวได้ในแบบที่ตัวเองชอบได้เลย ที่สำคัญตอนนี้ยังต้องขอวีซ่าด้วยนะ ขั้นตอนไปเที่ยวญี่ปุ่น เตรียมตัวอย่างไร มีให้เลือก 2 แบบดังนี้(ปัจจุบันต้องเดินทางไปกับบริษัททัวร์เท่านั้นไม่สามารถไปเที่ยวเองได้) 1.    ซื้อแพ็กเก็จทัวร์ญี่ปุ่น หรือ ทัวร์ญี่ปุ่นแบบกลุ่มส่วนตัว กับ บริษัททัวร์ เช่น ทัวร์ครับ1.1 ซื้อทัวร์ญี่ปุ่นเลือกบริษัททัวร์ที่ไว้ใจได้ ซึ่งสามารถดูโปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น เพิ่มเติมเองได้ที่ทัวร์ครับ เลือกแพ็กเก็จทัวร์ วันเดินทาง ให้เรียบร้อย สำหรับการไปเที่ยวญี่ปุ่นต้องมีแลนด์โอเปอเรเตอร์ที่ได้รับรองจากญี่ปุ่น และต้องเป็นกรุ๊ปทัวร์ที่มีทัวร์ลีดเดอร์เดินทางด้วยเท่านั้น1.2 เตรียมข้อมูลให้พร้อมผู้เดินทางต้องส่งข้อมูล เพื่อลงระบบยืนยันสุขภาพ เอกสารที่ต้องเตรียมคือ สำเนาพาสปอร์ต ที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทร1.3 บริษัททัวร์จัดการให้ ลงทะเบียนในระบบ ERFSเพื่อทำการลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Entrants, Returnees Follow-Up System (ERFS) เพื่อออกหนังสือรับรองการเข้าประเทศญี่ปุ่น1.4 บริษัททัวร์ทำเรื่องขอวีซ่าให้ผู้เดินทางไม่ต้องโชว์ตัว แต่ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ไม่พิจารณาให้ผ่านและต้องทำใหม่อีกครั้ง ระยะเวลาการทำวีซ่า ใช้เวลาประมาณ 5-10 วันทำการ 2.     ออกแบบทำแพลนเที่ยวญี่ปุ่นเอง2.1 แผนการเดินทางในแต่ละวันผู้เดินที่ต้องออกแบบการเดินทางเที่ยวญี่ปุ่นในแบบตัวเอง ต้องเขียนแผนการเดินทางเอง ตั้งแต่วันเริ่มเดินทาง จนวันกลับบ้านเลย เที่ยวที่ไหน พักที่ไหน เดินทางอย่างไรบ้าง2.2 หาแลนด์โอเปอเรเตอร์ต้องมีบริษัทนำเที่ยว หรือแลนด์โอเปอเรเตอร์ตามกฎหมายด้วยธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้รับรอง2.3 เตรียมข้อมูลในการสมัครระบบ ERFSผู้เดินทางต้องส่งข้อมูลให้กับบริษัททัวร์ ชื่อ-นามสกุล, เพศ, หมายเลขพาสปอร์ต, วันเดินทาง, ที่พัก เป็นต้น เพื่อให้บริษัทผู้รับรองที่ญี่ปุ่น อย่าง แลนด์โอเปอเรเตอร์ ลงทะเบียนข้อมูลในระบบสําหรับผู้เดินทางไปญี่ปุ่น และได้รับเอกสาร “หนังสือรับรองการลงทะเบียนระบบ ERFS ซึ่งเอกสารนี้ต้องนำไปเพื่อขอวีซ่าในขั้นตอนต่อไป2.4 เตรียมเอกสารและขอวีซ่าไปญี่ปุ่นผู้เดินทางต้องเตรียมเอกสารไว้ให้ครบ ทำเรื่องขอวีซ่าเอง หรือสามารถจัดจ้างให้บริษัททัวร์ขอวีซ่าให้ก็ได้เช่นกัน โดยผู้เดินทางไม่ต้องโชว์ตัว และระยะเวลารอการยื่นขอวีซ่า 5-10 วันทำการ ค่าธรรมเนียม­วีซ่า 870 บาท รวมกับค่าดำเนินการของศูนย์ 705 บาท รวมเป็น 1,575 บาท ยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น คลิกเลย  เตรียมเอกสารการขอวีซ่าญี่ปุ่นไม่จำเป็นต้องไปทำด้วยตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่ทางบริษัททัวร์จะทำการยื่นขอวีซ่าให้ รอประมาณ 5-10 วันทำการ สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น มีดังนี้-          พาสปอร์ต หน้าว่าง 2 หน้าขึ้นไป และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย-          ใบคำร้องขอวีซ่า (บริษัททัวร์เป็นผู้เตรียมให้)-          รูปถ่ายขนาด 2*1.4 นิ้ว 1 ใบ (พื้นหลังขาว ไม่มีการแต่งภาพใดๆ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)-          แบบสอบถามเพื่อทำการขอวีซ่า (บริษัททัวร์เป็นผู้เตรียมให้)-          ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด-          หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษออกใหม่ ไม่เกิน 6 เดือน)ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ทำงานอิสระ ต้องทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้อย่างละเอียดนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน และหนังสือรับรองการทำงานของผู้อุปการะ- Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ที่ออกโดยธนาคารเท่านั้น 1 ฉบับ- หากมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลต้องเตรียมเอกสารไว้อย่างครบถ้วน เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/ใบสำคัญการสมรส /ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด- เอกสารรับรองลงทะเบียนในระบบ ERFS (บริษัททัวร์เป็นผู้เตรียมให้)- เอกสารมอบอำนาจ (บริษัททัวร์เป็นผู้เตรียมให้)- เอกสารกำหนดการเดินทาง  (บริษัททัวร์เป็นผู้เตรียมให้)ป.ล. หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามระเบียบที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ทางสถานทูตฯ จะไม่สามารถรับพิจารณาคำร้องขอวีซ่าให้ได้เด็ดขาด  ก่อนการเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นต้องทำอย่างไร (อัปเดต 30.08.65)ต้องตรวจโควิด19 และ มีเอกสารใบรับรองผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบ และมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าประเทศลงทะเบียนล่วงหน้า Visit Japan >> https://www.digital.go.jp/en/services/visit_japan_web-en/ต้องมี ประกันเดินทางต่างประเทศติดตั้งแอป My iOS กรอกแบบสอบถามและลงทะเบียนก่อนเดินทางภายใน 6 ชั่วโมง เตรียมตัวก่อนพร้อมกว่า อยากเที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวได้แล้ว และควรเที่ยวกับทัวร์ที่มีแพ็กเก็จให้ตอนนี้สะดวกสบายกว่ามาก เอกสารการเตรียมพร้อมต่างๆ ไม่ได้เยอะมากมาย แต่ต้องขอวีซ่าเพื่อไปญี่ปุ่น อยากเที่ยวญี่ปุ่นเที่ยวเลย

อ่านเพิ่มเติม
พาลูกเที่ยวช่วงโควิด 5 สิ่งต้องระวังเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ
พาลูกเที่ยวช่วงโควิด 5 สิ่งต้องระวังเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ

07 ส.ค. 65

อยากพาลูกเที่ยวต่างประเทศช่วงโควิด แต่ก็มีหลายอย่างที่แอบกังวลอยู่บ้าง ผ่านไป 2-3 ปี หลายๆ ประเทศก็เริ่มให้ท่องเที่ยวเดินทางได้แล้ว การพาลูกเที่ยวต่างประเทศอาจกังวลหลายอย่าง แต่เพื่อประสบการณ์ของลูกๆ พ่อแม่ต้องไม่หยุดฝันพาเขาออกไปเปิดโลกกว้างกันดีกว่า ทัวร์ครับ รวม 5 สิ่งที่ต้องระวังสำหรับใครที่กำลังมีแพลนพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศ ช่วงโควิดแบบนี้ เตรียมตัวไว้ก่อนรับรองว่าเที่ยวสนุกเหมือนเดิมทั้งครอบครัวพาลูกเที่ยวช่วงโควิด 5 สิ่งต้องระวัง1.เอกสารการเดินทางเตรียมให้พร้อมเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ที่แพร่ทั่วโลกกินเวลามาอย่างยาวนานอีกทั้งยังเป็นโรคติดต่อที่เฝ้าระวังกันระดับโลก หลายๆ ประเทศที่เปิดให้เที่ยวได้แล้วก็มีเอกสารต่างๆ เพิ่มขึ้นมากมาย เมื่อเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศสำหรับเด็กๆ ต้องมีเอกสารดังนี้ พาสปอร์ต เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนสูติบัตรฉบับจริง หรือ บัตรประชาชนตัวจริงบัตรประชาชนฉบับจริงของพ่อและแม่ หรือผู้มีอำนาจปกครองหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศวัคซีนพาสปอร์ต หรือเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 2. เที่ยวแบบ New Normal ทุกการเดินทางท่องเที่ยวอาจมีความเสี่ยงอยู่บ้าง ยิ่งถ้าพาลูกไปเที่ยวด้วยการรระวังต้องเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เที่ยวในบุคโควิด ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเที่ยวแบบ New Normal เที่ยวสไตล์ใหม่แต่ยังคงสนุกเหมือนเดิม ไม่ว่าจะเรื่องของการพกอุปกรณ์ต่างๆ เซฟจากโควิด และ เว้นระยะห่าง (ถ้าเว้นได้) และแนะนำว่าไม่ควรพาเด็กๆ ไปเที่ยวในที่ๆ ผู้คนแออัด เพราะเสี่ยงกับการเกิดโรคติดต่อได้ง่ายมาก และเพื่อลดความกังวลในการท่องเที่ยวต่างประเทศ พ่อแม่ควรทำ ประกันเดินทางต่างประเทศ ไว้ด้วย เพราะหากไม่สบายเป็นโควิด เกิดอุบัติเหตุ ไฟท์บินดีเลย์ กระเป๋าเดินทางเกิดความเสียหาย ประกันเดินทางต่างประเทศก็คุ้มครองเรื่องต่างๆ เหล่านี้ 3. วางแผนการท่องเที่ยวอย่างรอบคอบไม่ว่าจะเดินทางไปเที่ยวที่ใดก็ตามไม่ว่าจะพาลูกเที่ยว หรือ ไปเที่ยวเอง ก็ควรวางแผนให้รอบคอบ และควรมีแผนสำรองไว้ด้วย อย่างน้อย 2 แผน เพื่อความคล่องตัวหากแผนเที่ยวที่แรกไม่ราบรื่น สถานที่ๆ เที่ยวที่อยากไปเกิดดันปิดขึ้นมาจะได้ไม่เฟล ยิ่งพาลูกไปเที่ยวช่วงโควิดด้วยแล้ว สถานที่เที่ยวหลายแห่งอาจมีการปรับเปลี่ยนใหม่อย่างไรก็ตามการวางแผนท่องเที่ยวและมีแผนสำรองไว้ด้วยนั้นจะช่วยให้พาลูกเที่ยวต่างประเทศสนุกและชิลขึ้นแน่นอน 4.อย่าลืมความสะอาดการพาลูกเที่ยวในช่วงโควิด เรื่องความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญมาก จากที่เคยต้องห่วงเรื่องความสะอาดอาหารการกินแล้ว ก็ต้องดูแลความสะอาดในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นด้วย ไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดๆ ล้างมือบ่อยๆ ควรปลลูกฝังลูกให้เป็นนิสัย ล้างมือทุกครั้ง และไม่เอามือไปจับหน้าตาหากยังไม่ได้ทำความสะอาดมือ แนะนำว่าให้พกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวเด็กๆ ไว้ด้วย เพื่อความคล่องตัว สะดวกในการทำความสะอาดมือ ล้างบ่อยหน่อยเพื่อความเซฟของสุขภาพเด็กๆ นะ5.สังเกตอาการหลังกลับมาแล้วพาลูกเที่ยวช่วงโควิด กลับมาแล้วก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจ ควรสักเกตอาการของเด็กๆ และตัวคุณเองด้วยว่ามีอาการอะไรผิดปกติหรือไม่ เช่น ตัวร้อน เจ็บคอ ไอ หรือไม่ ถ้ามีอาการไม่สบายต้องเฝ้าระวังและสังเกตการทันที เพราะใช่ว่าการป่วยไม่สบายจะเป็นโควิดเสมอไป แต่เพื่อความแน่นอนตรวจ ATK ที่บ้านได้เลยง่ายๆ หากมีเชื้อโควิด ผล ATK ก็จะขึ้นสีแดง  2 ขีด แต่ไม่ต้องตกใจหรือกังวลเกินไป แจ้งโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือที่เราสังกัดประกันสังคมไว้ได้เลย  พาลูกเที่ยวต่างประเทศช่วงโควิด ไม่ใช่เรื่องยาก และ ไม่ต้องกังวลจนเกินไป เตรียมให้พร้อมตามที่ทัวร์ครับบอกไว้ข้างต้น รับรองว่าเซฟปลอดภัย ทริปนี้สนุกทั้งครอบครัวเลย

อ่านเพิ่มเติม