แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์นิวซีแลนด์

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์นิวซีแลนด์ทั้งหมด

ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ ไครส์เชิร์ช 9 วัน 7 คืน ถ้ำไวโตโม่หนอนเรืองแสง ล่องเรือชมฟยอร์ด บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 10215
ทัวร์นิวซีแลนด์ - นิวซีแลนด์
9 วัน 7 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
21 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเย็น
ศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมืองชาวเมารี (เทปุยย่า)
ศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมืองชาวเมารี (เทปุยย่า)
ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ
ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ
อุทยานแห่งชาติฟยอร์ดแลนด์
อุทยานแห่งชาติฟยอร์ดแลนด์
เรนโบว์สปริงส์
เรนโบว์สปริงส์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 32 NZD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน