แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ฮอกไกโด

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์ฮอกไกโดทั้งหมด

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 5 วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติโอนุมะ ลานสกีโคคุไซ(ไม่รวมค่าอุปกรณ์) นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 10345
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด
5 วัน 3 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ
หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ
วนอุทยานแห่งชาติโอนุมะ
วนอุทยานแห่งชาติโอนุมะ
ภูเขาฮาโกดาเตะ
ภูเขาฮาโกดาเตะ
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน