แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์นาโกย่า ทาคายาม่า

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์นาโกย่า ทาคายาม่าทั้งหมด

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า 4 วัน 3 คืน เทศกาลไฟ Nabana no sato หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ บิน Thai Lion Air

ทั่วไป
รหัส 11386
ทัวร์ญี่ปุ่น - นาโกย่า ทาคายาม่า
4 วัน 3 คืน
Thai Lion Air
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
4 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
ชิราคาวาโกะ
ชิราคาวาโกะ
เมืองเก่าซันมาชิซูจิ
เมืองเก่าซันมาชิซูจิ
วัดโอสุคันนอน
วัดโอสุคันนอน
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
การบริหารจัดการเวลา
4.4
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.4
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.6
คุณภาพที่พัก
4.2
ดูแลเอาใจใส่
4.4

ไกด์ดูแลดี มีนำเสนอ ทางเลือกช้อปปิ้งที่เหมาะกับลูกทัวร์ ทุกอย่างโอเค แต่มีที่ลูกทัวร์ที่ใช้โทรศัพท์ เสียงดัง รบกวนลูกทัวร์คนอื่นๆ ก้ต้องทนทน ทำใจ

อยากให้ที่พักอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากกว่านี้