แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์โตเกียว

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์โตเกียวทั้งหมด

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5 วัน 3 คืน หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ชมทุ่งดอกชิบะซากุระ บิน Nokscoot (เก็บทิปที่สนามบิน)

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 11703
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว
5 วัน 3 คืน
Nokscoot
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
อิสระท่องเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม
อิสระท่องเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
ชิบะซากุระฟูจิ
ชิบะซากุระฟูจิ
บุฟเฟต์ปูยักษ์
บุฟเฟต์ปูยักษ์
รายละเอียดทัวร์
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข อัตรารวม อัตราไม่รวม การคืนเงิน