ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน นมัสการพระบางร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว บิน Thai AirAsia

เน้นวัฒนธรรม
รหัส 12033
ทัวร์ลาว - เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
3 วัน 2 คืน
Thai AirAsia
Thai AirAsia
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
วัดพระธาตุหลวง
วัดพระธาตุหลวง
ตักบาตรข้าวเหนียว
ตักบาตรข้าวเหนียว
พระราชวังหลวงพระบาง
พระราชวังหลวงพระบาง
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 600 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน