ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะเจแปนแอลป์ บิน Japan Airlines

ทั่วไป
รหัส 12063
ทัวร์ญี่ปุ่น - นาโกย่า ทาคายาม่า
5 วัน 3 คืน
Japan Airlines
Japan Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
5 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ชิราคาวาโกะ
ชิราคาวาโกะ
เมืองเก่าซันมาชิซูจิ
เมืองเก่าซันมาชิซูจิ
เขื่อนคุโรเบะ
เขื่อนคุโรเบะ
เจแปนแอลป์
เจแปนแอลป์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
3.8 / 5
ดี
1 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
3.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
3.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.0
คุณภาพที่พัก
4.0
ดูแลเอาใจใส่
5.0

ไกด์ไม่สุภาพ ไม่มีไกด์ท้องถิ่น ทัวร์ครับควรเลือกคู่ค้าที่ดีกว่านี้ ให้เหมาะสมกับ premium quality perfect choice แนะนำให้ไปแจมทัวร์ที่ทัวร์ครับเสนอขายบ้าง น่าจะดีกว่ามาตามถามลูกทัวร์แบบนี้

ทัวร์ที่คล้ายกัน