แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ฟุกุโอกะ คิวชู

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์ฟุกุโอกะ คิวชูทั้งหมด

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู 5 วัน 3 คืน บ่อทะเลเดือดจิโกกุเมกุริ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ บิน Thai Lion Air

ทั่วไป
รหัส 12125
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฟุกุโอกะ คิวชู
5 วัน 3 คืน
Thai Lion Air
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
4 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
หมู่บ้านยูฟูอิน
หมู่บ้านยูฟูอิน
บ่อน้ำร้อนจิโคกุ
บ่อน้ำร้อนจิโคกุ
ศาลเจ้ายูโตะคุอินาริ
ศาลเจ้ายูโตะคุอินาริ
อิสระท่องเที่ยวฟุกุโอกะ
อิสระท่องเที่ยวฟุกุโอกะ
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
3.6 / 5
ดี
2 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
3.5
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
3.5
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
3.0
คุณภาพที่พัก
4.0
ดูแลเอาใจใส่
4.0

อาหารการกินยังไม่ดีครับ