แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ดูไบ

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์ดูไบทั้งหมด

ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน ชมแกรนด์มอส ตึกเบิร์จคาลิฟา นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย บิน Emirates Airline

ชมสถาปัตย์
รหัส 12140
ทัวร์ดูไบ - ดูไบ
5 วัน 3 คืน
Emirates Airline
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
มัสยิดหลวง
มัสยิดหลวง
นั่งรถตะลุยทะเลทราย
นั่งรถตะลุยทะเลทราย
น้ำพุแห่งดูไบ
น้ำพุแห่งดูไบ
ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ (เบิร์จ คาลิฟา)
ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ (เบิร์จ คาลิฟา)
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน