แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซียทั้งหมด

ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน ล่องเรือสำราญ Genting Dream บิน Thai Lion Air (พักเรือสำราญ)

เน้นธรรมชาติ
รหัส 12501
ทัวร์สิงคโปร์ - สิงคโปร์ มาเลเซีย
3 วัน 2 คืน
Thai Lion Air
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นธรรมชาติ
สไตล์การเที่ยว
4 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
Genting Dream
Genting Dream
สวนการ์เด้นบายเดอะเบย์
สวนการ์เด้นบายเดอะเบย์
เมอร์ไลอ้อน
เมอร์ไลอ้อน
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 47 SGD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)