ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ค วอชิงตันดีซี 10 วัน 6 คืน น้ำตกไนแองการ่า ชมเทพีเสรีภาพ บิน Qatar Airways

ทั่วไป
รหัส 12514
ทัวร์สหรัฐอเมริกา - อเมริกาตะวันออก
10 วัน 6 คืน
ธ.ค. ก.พ.
Qatar Airways
Qatar Airways
เริ่มต้น 91,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
17 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
อนุสาวรีย์วอชิงตัน
อนุสาวรีย์วอชิงตัน
เทพีเสรีภาพ
เทพีเสรีภาพ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งอเมริกา)
อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งอเมริกา)
ตึกเอ็มไพร์สเตท
ตึกเอ็มไพร์สเตท
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 8500 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน