Tourkrub Logo
#12668 แพ็คเกจเต็ม

แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์อินเดีย

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17093
ทัวร์เนปาล 4วัน 3คืน เมืองภักตะปุร์ เมืองปะฏัน จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ บิน SL
เนปาล
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์เนปาล
4 วัน 3 คืน
ธ.ค. / มี.ค.
เมืองภักตะปุร์ เมืองปะฏัน จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์
-
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
21,990
เริ่มต้น19,990

ทัวร์เนปาล กาฐมัณฑุ 5 วัน 4 คืน เจดีย์พุทธนาถ ล่องเรือในทะเลสาบเฟวา บิน Thai Airways

กลับบ่าย
ไฟล์ทเช้า
บินตรง
ล่องเรือชมวิว
รวมค่าวีซ่า

ไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์ The Unseen
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
1สถานที่เที่ยว
1กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานตรีภูวันกาฐมาณฑุ
 • บัคตาปูร์
 • จัตุรัสบัคตาปูร์
 • พระราชวัง 55 พระแกล
 • นากาก๊อต
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • เจดีย์พุทธนาท
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานตรีภูวันกาฐมาณฑุ
 • ท่าอากาศยานโภครา
 • โภครา
 • หุบเขาโภครา
 • ยอดเขาอรรณาปุรณะ
 • มัจฉาปูชเร
 • น้ำตกเดวิส
 • ศูนย์อพยพชาวทิเบต
 • ล่องเรือทะเลสาบเฟวา
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • จุดชมวิวซารางก๊อต
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานโภครา
 • ท่าอากาศยานตรีภูวันกาฐมาณฑุ
 • กาฐมัณฑุ
 • วัดปศุปฏินาถ
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • พระราชวังกาฐมัณฑุ
 • พระราชวังหนุมานโดก้า
 • วัดตะเลชุ
 • บ้านกุมารี
 • วัดสวยมภูนาท
  กลางวัน
 • ปาทัน (ลลิตาปูร์)
 • จัตุรัสปาทันดูร์บาร์
 • พระราชวังปาทัน
 • วัดทอง
 • วัดพระกฤษณะ
 • ย่านทาเมล
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • ท่าอากาศยานตรีภูวันกาฐมาณฑุ
  เย็น
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Hotel Country Villa หรือเทียบเท่า
2Himalaya Front Resort หรือเทียบเท่า
3Hotel Fairfield Marriott หรือเทียบเท่า
4Hotel Fairfield Marriott หรือเทียบเท่า
5
ทั่วไป
รหัส 12668
เนปาล
5 วัน 4 คืน
Thai Airways
Thai Airways