Tourkrub Logo
#12696 แพ็คเกจเต็ม

แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์กัมพูชา

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน ปราสาทนครวัด ล่องเรือโตนเลสาบบิน Thai AirAsia

ไฮไลท์ทัวร์

ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
3สถานที่เที่ยว
3กิจกรรม
1ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
  กลางวัน
 • ล่องเรือโตนเลสาป
 • ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม
  เย็น
 • ระบำอัปสรา
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • ปราสาทบันทายสรี
 • นครธม
 • ปราสาทบายน
 • ปราสาทตาพรหม
  กลางวัน
 • ปราสาทนครวัด
  เย็น
 • ตลาดซาจ๊ะ
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Angor Holiday หรือเทียบเท่า
2Angor Holiday หรือเทียบเท่า
3
ชมสถาปัตย์
รหัส 12696
นครวัด นครธม
3 วัน 2 คืน
Thai AirAsia
Thai AirAsia