ทัวร์ดูไบ กรุงอาบูดาบี 5 วัน 3 คืน สุเหร่าหลวง นั่งรถตะลุยทะเลทราย บิน Emirates Airline

ชมสถาปัตย์
รหัส 12831
ทัวร์ดูไบ - ดูไบ
5 วัน 3 คืน
ก.พ.
Emirates Airline
Emirates Airline
ดู 1 รีวิว
4.6 /5
ดีมาก
เริ่มต้น 51,900
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
มัสยิดหลวง
มัสยิดหลวง
ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ (เบิร์จ คาลิฟา)
ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ (เบิร์จ คาลิฟา)
นั่งรถตะลุยทะเลทราย
นั่งรถตะลุยทะเลทราย
เดอะปาล์ม
เดอะปาล์ม
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 35 USD
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4.6 / 5
ดีมาก
1 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
5.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
5.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.0
คุณภาพที่พัก
4.0
ดูแลเอาใจใส่
5.0

เป็นทิปที่ดี แต่ไปช่วงปีใหม่ ควรมีกิจกรรมไปดูพลุวันสิ้นปีด้วย เพราะเป็นสถานที่จัดงานชื่อดัง