แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์แอฟริกาใต้

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์แอฟริกาใต้ทั้งหมด

ทัวร์แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์ 8 วัน 5 คืน ส่องสัตว์ซาฟารี ล่องเรือชมแมวน้ำ แหลมกู๊ดโฮป บิน Singapore Airlines

เน้นผจญภัย
รหัส 12832
ทัวร์แอฟริกาใต้ - แอฟริกาใต้
8 วัน 5 คืน
Singapore Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นผจญภัย
สไตล์การเที่ยว
14 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
ล่องเรือชมแมวน้ำ
ล่องเรือชมแมวน้ำ
แหลมกู๊ดโฮป
แหลมกู๊ดโฮป
อุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก
อุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก
สวนเสือ The Lion Park
สวนเสือ The Lion Park
กระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเองเทเบิ้ลเมาเท่น
กระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเองเทเบิ้ลเมาเท่น
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 54 USD
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
3.8 / 5
ดี
1 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
3.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.0
คุณภาพที่พัก
4.0
ดูแลเอาใจใส่
4.0