ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน GARDEN BY THE BAY เมอร์ไลออน บิน Singapore Airlines

ทั่วไป
รหัส 12855
ทัวร์สิงคโปร์ - สิงคโปร์
3 วัน 2 คืน
มีวันอิสระ
มิ.ย.
Singapore Airlines
Singapore Airlines
เริ่มต้น 12,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
4 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
นํ้าพุแห่งความมั่งคั่ง
นํ้าพุแห่งความมั่งคั่ง
เมอร์ไลอ้อน
เมอร์ไลอ้อน
สวนการ์เด้นบายเดอะเบย์
สวนการ์เด้นบายเดอะเบย์
วัดเจ้าแม่กวนอิม
วัดเจ้าแม่กวนอิม
โชว์ Wonder Full Light
โชว์ Wonder Full Light
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1200 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน