ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า โตเกียว 6 วัน 4 คืน ชมทุ่งโคเคีย หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก บิน Thai Airways (ชมใบไม้เปลี่ยนสี)

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 12972
ทัวร์ญี่ปุ่น - นาโกย่า ทาคายาม่า โตเกียว
6 วัน 4 คืน
ต.ค.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 62,900
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
ชิราคาวาโกะ
ชิราคาวาโกะ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4 / 5
ดี
1 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
4.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.0
คุณภาพที่พัก
3.0
ดูแลเอาใจใส่
5.0

1) ควรเพิ่มเวลาในการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆให้มากขึ้นอีก ควรปรับลดเวลาการช็อปปิ้งลงเพราะซื้อทัวร์ท่องเที่ยวก็ควรเน้นเวลาท่องเที่ยวมากกว่า 2) ที่พักสไตล์นอนกับพื้นเสื่อทาทามิ... อ่านเพิ่ม

ทัวร์ที่คล้ายกัน