ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า 6 วัน 3 คืน เทศกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมซากุระ กระเช้าไฟฟ้าชินโฮทากะ บิน Thai Airways

เที่ยวเทศกาล
รหัส 12974
ทัวร์ญี่ปุ่น - นาโกย่า ทาคายาม่า
6 วัน 3 คืน
พ.ย.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 48,900
ไฮไลท์ทัวร์
เที่ยวเทศกาล
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
นาบานะ โนะ ซาโตะ
นาบานะ โนะ ซาโตะ
ชิราคาวาโกะ
ชิราคาวาโกะ
สวนโอบาระ
สวนโอบาระ
กระเช้าไฟฟ้าชินโฮทากะโรปเวย์ (ชินโฮดากะ)
กระเช้าไฟฟ้าชินโฮทากะโรปเวย์ (ชินโฮดากะ)
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน