ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว 6 วัน 4 เทศกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมซากุระ เทศกาลโมมิจิไคโร คืน TG

เที่ยวเทศกาล
รหัส 12975
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า โตเกียว
6 วัน 4 คืน
มีวันอิสระ
พ.ย.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 49,900
ไฮไลท์ทัวร์
เที่ยวเทศกาล
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
หุบเขาโครันเค
หุบเขาโครันเค
สวนโอบาระ
สวนโอบาระ
โมมิจิ ไคโร (เส้นทางเมเปิ้ลคาวาคูชิโกะ)
โมมิจิ ไคโร (เส้นทางเมเปิ้ลคาวาคูชิโกะ)
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน