ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต 6 วัน 4 คืน วัดโทไดจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ บิน Thai AirAsia X

ทั่วไป
รหัส 12993
ลดราคา
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า เกียวโต
6 วัน 4 คืน
มีวันอิสระ
ส.ค. ก.ย.
Thai AirAsia X
Thai AirAsia X
ดู 1 รีวิว
4.6 /5
ดีมาก
36,900
เริ่มต้น 34,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
หลวงพ่อโต ไดบุทสึ นารา
หลวงพ่อโต ไดบุทสึ นารา
โกเบฮาร์เบอร์แลนด์
โกเบฮาร์เบอร์แลนด์
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4.6 / 5
ดีมาก
1 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
5.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
5.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.0
คุณภาพที่พัก
4.0
ดูแลเอาใจใส่
5.0

บางสถานที่ รถทัวร์จอดไกลไปหน่อยค่ะ

ทัวร์ที่คล้ายกัน