ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 7 วัน 5 คืน หุบเขาจิโกกุดานิ เขาฮาโกะดาเตะ สวนสัตว์อาซาฮิยามะ บิน Thai Airways

ทัวร์ The Unseen
รหัส 13060
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด
7 วัน 5 คืน
ธ.ค.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 49,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทัวร์ The Unseen
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
ภูเขาฮาโกดาเตะ
ภูเขาฮาโกดาเตะ
คลองโอตารุ
คลองโอตารุ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 2000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน