ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โทโฮคุ 6 วัน 4 คืน ชมทุ่งดอกโคเคีย นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ บิน Thai Airways

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13072
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว โทโฮคุ
6 วัน 4 คืน
ต.ค.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 68,900
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
กระเช้าอเคจิไดระ
กระเช้าอเคจิไดระ
น้ำตกริวซู
น้ำตกริวซู
จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ
จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ
ทะเลสาบโกะชิคินุมะ
ทะเลสาบโกะชิคินุมะ
สวนฮิตาชิ ซีไซด์
สวนฮิตาชิ ซีไซด์
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน