ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว 7 วัน 5 คืน สวนสนุกยูนิเวอร์แซล ชมต้นโคเคียสวนโออิชิปาร์ค วัดอาซากุซะ บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 13085
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า โตเกียว
7 วัน 5 คืน
มีวันอิสระ
ต.ค.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 70,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
12 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
กระเช้าคาชิ คาชิ
กระเช้าคาชิ คาชิ
สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปน
สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปน
ทะเลสาบยามานากาโกะ
ทะเลสาบยามานากาโกะ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)