ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว 7 วัน 5 คืน ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ กระเช้าลอยฟ้าฟูจิพาโนรามิค บิน Thai Airways

เน้นสวนสนุก
รหัส 13118
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า โตเกียว
7 วัน 5 คืน
มีวันอิสระ
ต.ค.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 68,900
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นสวนสนุก
สไตล์การเที่ยว
12 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปน
สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปน
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
สวนโออิชิพาร์ค
สวนโออิชิพาร์ค
ปราสาทมัตสึโมโต้
ปราสาทมัตสึโมโต้
ภูเขาไฟฟูจิ
ภูเขาไฟฟูจิ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน