แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์แอฟริกาใต้

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์แอฟริกาใต้ทั้งหมด

ทัวร์แอฟริกาใต้ เคปทาวน์ โจฮันเนสเบิร์ก 9 วัน 6 คืน แหลมกู๊ดโฮป หมู่บ้านเรเซดี ส่องสัตว์ซาฟารี บิน Singapore Airlines

ทั่วไป
รหัส 13187
ทัวร์แอฟริกาใต้ - แอฟริกาใต้
9 วัน 6 คืน
Singapore Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
16 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
เทเบิ้ล เมาเท่น
เทเบิ้ล เมาเท่น
แหลมกู๊ดโฮป
แหลมกู๊ดโฮป
ล่องเรือชมแมวน้ำ
ล่องเรือชมแมวน้ำ
ซันซิตี้
ซันซิตี้
อุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก
อุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน