ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ชมการ์เด้นบายเดอะเบย์ บิน Singapore Airlines

เน้นสวนสนุก
รหัส 13192
ทัวร์สิงคโปร์ - สิงคโปร์
4 วัน 3 คืน
ธ.ค.
Singapore Airlines
Singapore Airlines
เริ่มต้น 25,999
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นสวนสนุก
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอสิงคโปร์
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอสิงคโปร์
ล่องเรือ BUMBOAT
ล่องเรือ BUMBOAT
สวนการ์เด้นบายเดอะเบย์
สวนการ์เด้นบายเดอะเบย์
เมอร์ไลอ้อน
เมอร์ไลอ้อน
โรงภาพยนตร์ 4 มิติเซ็นโตซ่า
โรงภาพยนตร์ 4 มิติเซ็นโตซ่า
โชว์ Wings of Time Show
โชว์ Wings of Time Show
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1200 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน