แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์แอฟริกาใต้

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์แอฟริกาใต้ทั้งหมด

ทัวร์แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก 5 วัน 3 คืน หมู่บ้านเลเซดี วนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก บิน Singapore Airlines

เน้นผจญภัย
รหัส 13270
ทัวร์แอฟริกาใต้ - แอฟริกาใต้
5 วัน 3 คืน
Singapore Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นผจญภัย
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
อุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก
อุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก
หมู่บ้านเลเซดี
หมู่บ้านเลเซดี
สวนเสือ The Lion Park
สวนเสือ The Lion Park
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 35 USD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน