ทัวร์อินเดีย เดลลี ชัยปุระ 4 วัน 1 คืน พระราชวังหลวงซิตี้พาเลส ขี่ช้างขึ้นสู่พระราชวังแอมเบอร์ บิน Thai Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 13326
ทัวร์อินเดีย - อินเดีย
4 วัน 1 คืน
ธ.ค.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 25,990
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
5 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
1 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
พระราชวังซิตี้พาเลส
พระราชวังซิตี้พาเลส
พระราชวังแอมเบอร์
พระราชวังแอมเบอร์
ตลาดจันปาท
ตลาดจันปาท
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1200 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 3000 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน