Tourkrub Logo
#13326 แพ็คเกจเต็ม

แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์อินเดีย

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ทัวร์อินเดีย เดลลี ชัยปุระ 4 วัน 1 คืน พระราชวังหลวงซิตี้พาเลส ขี่ช้างขึ้นสู่พระราชวังแอมเบอร์ บิน Thai Airways

บินตรง
กลับดึก
ไฟล์ทดึก
ไม่รวมค่าวีซ่า
เก็บทิปที่สนามบิน

ไฮไลท์ทัวร์

ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
1สถานที่เที่ยว
1กิจกรรม
1ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 1 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เย็น
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานอินทิราคานธี
 • ชัยปูระ
  เที่ยง
 • พระราชวังซิตี้พาเลส
 • ฮาวามาฮาล (พระราชวังแห่งสายลม)
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • ป้อมแอมเบอร์
 • พระราชวังแอมเบอร์
  เที่ยง
 • นิวเดลี
 • ตลาดจันปาท
  เย็น
 • ท่าอากาศยานอินทิราคานธี
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2Hilton Hotel Hotel หรือเทียบเท่า
3
4
ชมสถาปัตย์
รหัส 13326
อินเดีย
4 วัน 1 คืน
Thai Airways
Thai Airways