แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ทั้งหมด

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ เดลี 6 วัน 3 คืน กระเช้าขึ้นยอดเขากุลมาร์ค ชมทัชมาฮาล บิน Thai Airways (พักบ้านเรือ)

ชมสถาปัตย์
รหัส 13345
ทัวร์อินเดีย - อินเดีย แคชเมียร์
6 วัน 3 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
กระเช้ากุลมาร์ค
กระเช้ากุลมาร์ค
ล่องเรือซิคาร่า
ล่องเรือซิคาร่า
ทัชมาฮาล
ทัชมาฮาล
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 15 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1200 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 3000 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน