@tourkrub
จองทัวร์ผ่านแอพ

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน สะพานสีทองบานาฮิลล์ ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม บิน Thai AirAsia

ทั่วไป
รหัส 13448
ทัวร์เวียดนาม - ดานัง เว้ ฮอยอัน
4 วัน 3 คืน
ส.ค.
Thai AirAsia
Thai AirAsia
เริ่มต้น 13,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
ยอดเขาบานาฮิลล์
ยอดเขาบานาฮิลล์
สะพานสีทอง
สะพานสีทอง
เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน
เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน
หมู่บ้านกั๊มทาน (นั่งเรือกระด้ง)
หมู่บ้านกั๊มทาน (นั่งเรือกระด้ง)
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 800 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน