แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์อินเดีย

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์อินเดียทั้งหมด

ทัวร์อินเดีย มุมไบ ออรังกาบัต 5 วัน 2 คืน ถ้ำช้าง บีบีกามาคบารา ถ้ำเอลโลร่า บิน Spice jet (ชำระทิปที่สนามบิน)

ชมสถาปัตย์
รหัส 13559
ทัวร์อินเดีย - อินเดีย
5 วัน 2 คืน
Spice jet
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
ถ้ำเอเลแฟนต้า
ถ้ำเอเลแฟนต้า
ถ้ำเอลโลร่า
ถ้ำเอลโลร่า
ถ้ำอชันตา
ถ้ำอชันตา
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 3000 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)