ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5 วัน 3 คืน วัดอาซากุสะ ชมซากุระสวนอุเอโนะ ภูเขาไฟฟูจิ บิน Thai AirAsia X

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13606
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว
5 วัน 3 คืน
เม.ย.
Thai AirAsia X
Thai AirAsia X
เริ่มต้น 37,900
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
5 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
อุชิคุ ไดบุทสึ
อุชิคุ ไดบุทสึ
วัดนาริตะ
วัดนาริตะ
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
สวนอุเอโนะ
สวนอุเอโนะ
ภูเขาไฟฟูจิ
ภูเขาไฟฟูจิ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน