ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ สวนฮิรุกะโนะโคเก็น บิน Thai Lion Air

ทั่วไป
รหัส 13801
ทัวร์ญี่ปุ่น - นาโกย่า ทาคายาม่า
4 วัน 3 คืน
Thai Lion Air
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
5 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
ชิราคาวาโกะ
ชิราคาวาโกะ
สวนเคนโระคุเอ็น
สวนเคนโระคุเอ็น
สวนฮิรุกะโนะโคเก็น
สวนฮิรุกะโนะโคเก็น
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4.4 / 5
ดี
5 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
4.4
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.4
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.6
คุณภาพที่พัก
4.2
ดูแลเอาใจใส่
4.4

ไกด์ดูแลดี มีนำเสนอ ทางเลือกช้อปปิ้งที่เหมาะกับลูกทัวร์ ทุกอย่างโอเค แต่มีที่ลูกทัวร์ที่ใช้โทรศัพท์ เสียงดัง รบกวนลูกทัวร์คนอื่นๆ ก้ต้องทนทน ทำใจ

อยากให้ที่พักอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากกว่านี้