แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์กาตาร์

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์กาตาร์ทั้งหมด

ทัวร์กาตาร์ โดฮา 5 วัน 3 คืน เดอะเพิร์ลกาตาร์ หมู่บ้านวัฒนธรรมกาตารา ทัวร์ทะเลทราย บิน Qatar Airways

ทั่วไป
รหัส 13850
ทัวร์กาตาร์ - กาตาร์
5 วัน 3 คืน
Qatar Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
เดอะเพิร์ลกาตาร์
เดอะเพิร์ลกาตาร์
นั่งรถตะลุยทะเลทราย
นั่งรถตะลุยทะเลทราย
มัสยิดอิหม่ามมูฮัมมัดอิบันอับดุลวาฮับ
มัสยิดอิหม่ามมูฮัมมัดอิบันอับดุลวาฮับ
หมู่บ้านวัฒนธรรมกาตารา
หมู่บ้านวัฒนธรรมกาตารา
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 20 USD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน