ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน ล่องเรือกระด้ง เที่ยวบานาฮิลล์ บิน VietJet Air

ทั่วไป
รหัส 13861
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
หมู่บ้านกั๊มทาน (นั่งเรือกระด้ง)
หมู่บ้านกั๊มทาน (นั่งเรือกระด้ง)
ยอดเขาบานาฮิลล์
ยอดเขาบานาฮิลล์
พระราชวังเว้
พระราชวังเว้
ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
การบริหารจัดการเวลา
4.4
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.4
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.3
คุณภาพที่พัก
4.4
ดูแลเอาใจใส่
4.4

ประทับใจมากๆ อยากบอกต่อค่ะ

อาหารแต่ละมื้อ ส่วนใหญ่ไม่อร่อยเลย

ชอบไกด์ค่ะ มีการจัดการที่เอื้อต่อลูกทัวร์

สถานที่พัก และอาหารดี ไกด์และหัวหน้าทัวร์บริหารเวลาได้ดี และดูแลลูกค้าดี ไกด์มีความใจเย็น แก้ไขสถานการณ์ได้ดี จะใช้บริการครั้งถัดไปกับทัวร์ครับ และบอกต่อเพื่อนๆด้วยค่ะ

ทัวร์ที่คล้ายกัน