ทัวร์กาตาร์ ทัวร์กาตาร์ โดฮา 5 วัน 3 คืน เดอะเพิร์ลกาตาร์ หมู่บ้านวัฒนธรรมกาตารา ทัวร์ทะเลทราย บิน Qatar Airways มอลล์ออฟกาตาร์ วิลลักจิโอมอลล์ หมู่บ้านวัฒนธรรมกาตารา มัสยิดอิหม่ามมูฮัมมัดอิบันอับดุลวาฮับ    พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม ตลาดซุก วากิฟ นั่งรถตะลุยทะเลทราย ทางเดิน Corniche อนุสาวรีย์ไข่มุก เดอะเพิร์ลกาตาร์ เวสต์เบย์ ทัวร์ครับ ทัวร์กาตาร์ โดฮา 5 วัน 3 คืน เดอะเพิร์ลกาตาร์ หมู่บ้านวัฒนธรรมกาตารา ทัวร์ทะเลทราย บิน Qatar Airways 21900.0 new
4.9 10
ทัวร์กาตาร์ โดฮา 5 วัน 3 คืน เดอะเพิร์ลกาตาร์ หมู่บ้านวัฒนธรรมกาตารา ทัวร์ทะเลทราย บิน Qatar Airways
ทั่วไป
รหัส 14007
ทั่วไป
รหัส 14007
กาตาร์
ทัวร์กาตาร์
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
หมู่บ้านวัฒนธรรมกาตารา / นั่งรถตะลุยทะเลทราย / เดอะเพิร์ลกาตาร์
Qatar Airways
฿21,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
ทั่วไป
รหัส 14007
กาตาร์
ทัวร์กาตาร์
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
หมู่บ้านวัฒนธรรมกาตารา / นั่งรถตะลุยทะเลทราย / เดอะเพิร์ลกาตาร์
Qatar Airways
฿21,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
ระดับสายการบิน
บินเช้า
7 สถานที่ท่องเที่ยว
4 กิจกรรม
3 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด เดินทาง 5 วัน 3 คืน
 • เช้า

  • 02.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ P / Q) เจ้าหน้าที่คอยนวยความสะดวก ดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
  • 05.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR 827
   09.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด ประเทศกาตาร์ (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) (นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับการยกเว้นการขอวีซ่า สามารถพำนักในกรุงโดฮาได้ 30 วัน)
  • นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นําท่านเดินทางสู่ “เขตเวสต์เบย์” (WEST BAY DISTRICT) เขตศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของกาตาร์ ที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ให้ท่านเก็บภาพตึกระฟ้ามากมาย เช่น ตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์โดฮา(WORLD TRADE CENTER DOHA , ตึกอัล บิดดา (AL BIDDA TOWER) , ตึกอัล ดาฟนาร์ (AL DAFNA) , ตึกดารีน (DAREEN TOWER) รวมถึงโรงแรมต่างๆ

  บ่าย

  • อิสระอาหารมื้อกลางวันตามอัธยาศัย
  • จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ “เดอะเพิร์ล กาตาร์” (THE PEARL QATAR) โครงการระดับเมก้าโปรเจคต์การสร้างเมืองใหม่ โดยการถมพื้นที่ทะเลออกไป ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4 ล้านตารางเมตร ลักษณะจะคล้ายโครงการ THE PALM ของดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  • นำท่านเก็บภาพกับ “อนุสาวรีย์ไข่มุก” (THE PEARL MONUMENT) อนุสาวรีย์ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศกาตาร์ (QATAR) ซึ่งแสดงถึงการค้าขายไข่มุกในอดีตก่อนที่ประเทศกาตาร์จะค้นพบน้ำมัน
  • ผ่านชม THE CORNICE เป็นจุดชมวิว ที่สามารถเห็นเมืองได้อย่างชัดเจน เมื่อพระอาทิตย์เริ่มตกดิน ตึกอันทันสมัยเริ่มเปิดไฟเป็นสีสันสวยงามยามค่ำคืน

  ค่ำ

  • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • ที่พัก Chairmen Hotel หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  Place Black Icon ท่าอากาศยานโดฮา
  ท่าอากาศยานโดฮา

  มีอีกชื่อว่าท่าอากาศยานฮาหมัด เป็นท่าอากาศยานแห่งเดียวในประเทศกาตาร์ ตั้งอยู่ที่กรุงโดฮา และยังเป็นท่าอากาศยานหลักของกาตาร์แอร์เวย์

  Place Black Icon เวสต์เบย์
  เวสต์เบย์

  เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหนึ่งในโดฮา ประเทศกาตาร์ ที่ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของเมืองอันได้แก่ อัลกอสซาร์อัลดาฟนาเวสต์เบย์ลากูนและโอไนซ่า เวสต์เบย์มีอาคารที่ทันสมัยหลายแห่งซึ่งแตกต่างจากย่านอื่นๆ ที่เก่ากว่าของโดฮา ตึกระฟ้าที่สูงที่สุดบางแห่งในกาตาร์อยู่ในบริเวณนี้

  Place Black Icon เดอะเพิร์ลกาตาร์
  เดอะเพิร์ลกาตาร์

  เป็นเกาะเทียมในกาตาร์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2004 มีพื้นที่เกือบสี่ตารางกิโลเมตร ได้รับการพัฒนาโดย United Development Company และวางแผนโดย Callison บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งเวสต์เบย์ลากูนของโดฮาไปประมาณ 350 เมตร และเป็นดินแดนแรกในกาตาร์ที่ชาวต่างชาติสามารถครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินต่างๆ ได้

  Place Black Icon อนุสาวรีย์ไข่มุก
  อนุสาวรีย์ไข่มุก

  เป็นอนุสาวรีย์น้ำพุรูปหอยไข่มุกที่มีชื่อเสียงในกาตาร์ เป็นเครื่องหมายทางเข้าท่าเรือ dhow ที่ตอนเหนือสุดของ Corniche ก่อนที่กาตาร์จะค้นพบน้ำมันไข่มุกเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลัก ที่นี่เป็นหนึ่งในจุดที่ได้รับความนิยมในการถ่ายรูป และไข่มุกยังคงเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศในทุกวันนี้

  Place Black Icon ทางเดิน Corniche
  ทางเดิน Corniche

  เป็นทางเดินริมทะเลของกาตาร์ที่ทอดตัวยาวไปตามอ่าวโดฮาประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ทั้งยังเป็นจุดชมอาทิตย์ตกที่สวยงามจุดหนึ่งของกาตาร์ด้วย

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Chairmen Hotel หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  • นําท่านเดินทางไปทัวร์ทะเลทราย (DUNE SAFARI & BBQ) (อย่าลืมเสื้อแจ็คเกต แว่นตากันแดด รองเท้าฟองน้ำติดตัวไปด้วย)
  • นําท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) ไปทัวร์ทะเลทราย ท่านจะได้สนุกสนาน และตื่นเต้นไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ นั่งรถตะลุยไปบนเนินทรายทั้งสูงและต่ำสลับกันไป(SAND DUNE) ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมาล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง หรือควรแจ้ง หัวหน้าทัวร์ให้ทราบก่อนไปทัวร์ทะเลทราย ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบ และไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรงนั่งรถไป โดยเด็ดขาด
  • ให้ท่านพักผ่อนภายในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมมากมายให้ท่านได้เลือกทำ ไม่ว่าจะเป็น SAND BOARDING ให้คุณได้สไลด์ลงมาตามเนินทรายที่มีความสูงมากกว่าตึก4ชั้น ขับรถตะลุยเนินทราย ขี่อูฐ การเพ้นท์มือแบบอาหรับ (HENNA TATTOO) ให้คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่

  บ่าย

  • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ แคมป์ทะเลทราย
  • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ “ซุก วากิฟ” (SOUK WAGIF) ตลาดพื้นเมืองวากิฟ เป็นสถานที่เก่าแก่ที่มีอายุอย่างน้อย 100 ปี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของกาตาร์ ในอดีต ซุก วากิฟ เป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าพื้นเมืองและสัตว์ต่างๆ ระหว่างชาวเบดูอินและชนชาวพื้นเมือง ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นที่ตั้งของร้านอาหารจากประเทศอาหรับต่างๆ และได้แบ่งโซนขายของเป็นสัดส่วน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ ของที่ระลึก เครื่องดนตรีพื้นเมือง ภาพเขียน อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และทองคำ

  ค่ำ

  • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • ที่พัก Chairmen Hotel หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon นั่งรถตะลุยทะเลทราย
  นั่งรถตะลุยทะเลทราย

  สัมผัสประสบการณ์อันตื่นเต้นกับการนั่งรถตะลุยทะเลทราย พร้อมชมวิวอันงดงามของท้องทะเลทรายและเนินทรายอันสวยงาม

  Place Black Icon ตลาดซุก วากิฟ
  ตลาดซุก วากิฟ

  เป็นตลาดพื้นเมืองในโดฮาร์ที่มีความเก่าแก่นับร้อยปี เป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าพื้นเมืองและสัตว์ต่างๆ ระหว่างชาวเบดูอินและชนชาวพื้นเมือง มีชื่อเสียงในด้านการขายเสื้อผ้าเครื่องเทศหัตถกรรมและของที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ ของที่ระลึก เครื่องดนตรีพื้นเมือง ภาพเขียน อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และทองคำ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของร้านอาหารและเลาจน์ชิชาหลายสิบแห่ง ที่นี่ถือว่าเป็นตลาดที่ถือว่าอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบกาตาร์ดั้งเดิมได้ดีอีกด้วย

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร แคมป์ทะเลทราย
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Chairmen Hotel หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  • นําท่านชม “พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม” (MUSEUM OF ISLAMIC ART) (ด้านนอก) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 ภายใต้การดูแลของ QATAR MUSEUM AUTHORITY เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมผลงานศิลปวัฒนธรรมอิสลาม อาทิ เอกสารทางประวัติศาสตร์ อัญมณี วัสดุเครื่องใช้ ที่ทำจากเหล็ก แก้ว ไม้ งาช้าง หิน สิ่งทอ โดยรวบรวมจากประเทศต่างๆ ที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะจากอียิปต์ อิหร่าน อิรัก ตุรกี อินเดีย และประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง นอกจากโบราณวัตถุแล้วตัวอาคารยังออกแบบดีไซน์สวยงาม
  • จากนั้น นำท่าน เดินทางสู่ “มัสยิด IMAM MUHAMMAD IBN ABD WAHHAB” เป็นมัสยิดประจำชาติกาตาร์ และ เป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกาตาร์ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2554 โดยตั้งอยู่บนพื้นที่ 175,164 ตารางเมตร รูปแบบของมัสยิด IMAM MUHAMMAD IBN ABD AL WAHHAB เป็นการผสมผสานของวัฒนธรรมอาหรับร่วมสมัย ซึ่งเป็น LANDMARK สำคัญของกาตาร์ที่ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์

  บ่าย

  • บริการอาหารมื้อกลางวันแบบอาหรับ
  • นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านวัฒนธรรมกาตารา” (KATARA CULTURAL VILLAGE) (ด้านนอก)หมู่บ้านวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของกรุงโดฮา ภายในหมู่บ้านประกอบด้วยโรงละครกลางแจ้งขนาดใหญ่ โรงดนตรีออร์เคสตรา สมาคมและชมรมศิลปะต่างๆ ร้านอาหารนานาชนิด ตลาดท้องถิ่นจำลอง ด้านในมีงานจัดแสดงมากมาย ลานจัดแสดงงานนั้น สร้างคล้ายโคลอสเซียม
  • และไฮไลท์ของที่นี่คือหอคอยนกพิราบ ซึ่งเป็นหอคอยที่เจาะรูให้นกพิราบเข้ามาอยู่อาศัย ที่รวบรวมการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมที่สำคัญของกาตาร์และโลกอาหรับ สำหรับหมู่บ้านแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานและนิทรรศการทางศิลปะและวัฒนธรรมตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

  • นำท่านเดินทางสู่ VILLAGGIO MALL เป็นห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ใน ASPIRE ZONE ทางฝั่งตะวันตกของเมืองโดฮาซึ่ง ตั้งอยู่บนถนน AL WAAB ระหว่าง HYATT และ SPORT CITY และมีร้านค้ากว่า 200 แห่งรวมถึงแบรนด์ที่มีชื่อเสียง ด้านในตกแต่งสไตล์อิตาลี จุดเด่นคือเพดานทั้งหมดเป็นรูปท้องฟ้า อิสระให้ท่านช้อปปิ้งและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

  ค่ำ

  • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • พักที่ Chairmen Hotel หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม
  พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม

  เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ปลายด้านหนึ่งของถนนริมทะเล Corniche มีพื้นที่ทั้งหมด 45,000 ตารางเมตร สร้างขึ้นบนเกาะนอกคาบสมุทรที่ยื่นออกมาเทียบใกล้กับท่าเรือเก่า พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ปี 2008 โดยประมุขของประเทศกาตาร์ในยุคนั้นที่ชื่อ Sheikh Hamad ตัวอาคารหลักของพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยห้าชั้นโดมหลักและหอคอยกลาง เพดานประดับด้วยลวดลายแบบอิสลาม มีวัตถุโบราณทางประวัติศาสตร์ที่รวบรวมมาจากพื้นที่หลายๆ ทวีป และมีบางชิ้นมีอายุมากกว่า 1400 ปีด้วย

  Place Black Icon มัสยิดอิหม่ามมูฮัมมัดอิบันอับดุลวาฮับ
  มัสยิดอิหม่ามมูฮัมมัดอิบันอับดุลวาฮับ

  เป็นมัสยิดประจำประเทศกาตาร์ ตั้งชื่อตามมูฮัมมัดอิบันอับดุลวาฮับ นักเทศน์มุสลิมซุนหนี่จาก Najd เปิดทำการในปี 2011 โดยประมุขแห่งกาตาร์ช่วงนั้น มัสยิดแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 175,164 ตารางเมตร สร้างขึ้นในสไตล์อาหรับดั้งเดิม ตัวห้องโถงกลางสามารถรองรับผู้ประกอบพิธีชายได้ถึง 11,000 คน รวมถึงห้องพิธีสำหรับผู้ประกอบพิธีหญิงที่รองรับได้ 1,200 คน มีประตูใหญ่สามประตูและทางเข้า 17 ด้านสู่มัสยิด มีโดมขนาดใหญ่จำนวน 28 โดมครอบคลุมห้องโถงกลาง มัสยิดแห่งนี้ถือเป็นแลนมาร์คที่สำคัญ เป็นมัสยิดประจำชาติและเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในกาตาร์

  Place Black Icon หมู่บ้านวัฒนธรรมกาตารา
  หมู่บ้านวัฒนธรรมกาตารา

  เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมแห่งหนึ่งในโดฮา ประเทศกาตาร์ ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกระหว่างเวสต์เบย์และเพิร์ล เปิดให้บริการในเดือนตุลาคม ปี 2010 ในช่วงเทศกาลภาพยนตร์โดฮาทริเบกา (DTFF) ภายในหมู่บ้านจัดแสดงสถาปัตยกรรมดั้งเดิม มีพื้นที่จัดงานศิลปะสาธารณะในหมู่บ้าน แต่ละจุดที่นี่ถูกจัดเรียงอย่างตั้งใจเพื่อสะท้อนมรดกทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของประเทศ

  Place Black Icon วิลลักจิโอมอลล์
  วิลลักจิโอมอลล์

  เป็นย่านช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขต Aspire ซึ่งอยู่ทางฝั่งทางตะวันตกของโดฮา เมืองหลวงของกาตาร์ มีร้านค้ากว่า 200 ร้านรวมถึงร้านแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงมากมาย ภายในย่านนี้มีการตกแต่งภายในแบบเมืองที่มีชื่อในอิตาลี ทั้งยังมีคลองในร่มที่มีความยาว 150 เมตรพร้อมเรือกอนโดลา และยังมีศูนย์อาหาร ลานสเก็ตน้ำแข็ง โรงภาพยนตร์ รวมถึงสิ่งบันเทิงอื่นๆ

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูแบบอาหรับ
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Chairmen Hotel หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านสู่ MALL OF QATAR ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกาตาร์ ด้วยพื้นที่ขนาด 1,750,000 ตารางฟุต ภายในประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนม ชั้นนำกว่า400 ร้านรวมถึงภัตตาคาร ร้านอาหารชั้นนำของโลกที่รวมอยู่ภายในห้าง ซึ่งตัวห้างตั้งอยู่ติดกับสนามกีฬาที่ใช้จัดฟุตบอลโลก 2022 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย กับร้านค้ามากมายภายในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้

  บ่าย

  • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่สนามบิน

  ค่ำ

  • 18.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR 826

  Place Black Icon มอลล์ออฟกาตาร์
  มอลล์ออฟกาตาร์

  เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในประเทศกาตาร์ เปิดตัวในเดือนธันวาคม ปี 2016 ตั้งอยู่ติดกับสนามกีฬา Ahmed bin Ali ภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน มีร้านช้อปปิ้งแบรนด์เนมตั้งกระจายอยู่ภายใน ยิ่งไปกว่านั้นห้างสรรพสินค้ามีเวทีที่สวยงามพร้อมบริเวณริมน้ำรอบๆ ซึ่งได้รับการออกแบบมาอย่างดีเพื่อสร้างความตื่นเต้นแก่ผู้มาเยือน ที่นี่ถือเป็นจุดหมายปลายทางในการช้อปปิ้งและพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง

  Place Black Icon ท่าอากาศยานโดฮา
  ท่าอากาศยานโดฮา

  มีอีกชื่อว่าท่าอากาศยานฮาหมัด เป็นท่าอากาศยานแห่งเดียวในประเทศกาตาร์ ตั้งอยู่ที่กรุงโดฮา และยังเป็นท่าอากาศยานหลักของกาตาร์แอร์เวย์

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  -

 • เช้า

  • 05.00 น. เดินทางถึงถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  -

มื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารเพื่อคุณ
 มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
 หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
 มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์
โรงแรมและที่พัก
คืนที่ โรงแรมและที่พัก
1
Chairmen Hotel หรือเทียบเท่า
2
Chairmen Hotel หรือเทียบเท่า
3
Chairmen Hotel หรือเทียบเท่า
ช่วงเวลาการเดินทาง
วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พ 20 พ.ย. 19 อา 24 พ.ย. 19 ฿21,900 ฿21,900 เลือก ฿21,900
เลือก
ส 30 พ.ย. 19 พ 4 ธ.ค. 19 ฿21,900 ฿21,900 เลือก ฿21,900
เลือก
ส 7 ธ.ค. 19 พ 11 ธ.ค. 19 ฿21,900 ฿21,900 เลือก ฿21,900
เลือก
พ 15 ม.ค. 20 อา 19 ม.ค. 20 ฿21,900 ฿21,900 ฿21,900
พ 29 ม.ค. 20 อา 2 ก.พ. 20 ฿21,900 ฿21,900 เลือก ฿21,900
เลือก
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
เงื่อนไขทัวร์
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 24,900 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 •  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
   

เงื่อนไขวีซ่า


 • พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ


 • ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
 • หมายเหตุ :     โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ 

หมายเหตุ

 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โดฮา-กรุงเทพฯ  
 •  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง ซึ่งกฎหมายไม่อนุญาตให้พนักงานขับรถ ขับเกิน 12ช.ม./วัน 
 •  โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอด การเดินทาง 1 ท่าน 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) **หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้เดินทางไปหรือกลับพร้อมคณะ ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม
   
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 • ค่าทิปคนขับรถวันละ 5 ยูเอสดอลล่าร์/วัน/ท่าน 
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท/วัน/ท่าน 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน) 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้     
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท   
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
   
ทั่วไป
รหัส 14007
กาตาร์
ทัวร์กาตาร์
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
หมู่บ้านวัฒนธรรมกาตารา / นั่งรถตะลุยทะเลทราย / เดอะเพิร์ลกาตาร์
Qatar Airways
฿21,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์