ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า 4 วัน 3 คืน โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ วัดคินคะคุจิ บิน Thai Lion Air

ทั่วไป
รหัส 14142
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า เกียวโต
4 วัน 3 คืน
Thai Lion Air
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
4 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
วัดคินคาคุจิ
วัดคินคาคุจิ
ย่านชินไซบาชิ
ย่านชินไซบาชิ
โกเบ พอร์ต ทาวเวอร์
โกเบ พอร์ต ทาวเวอร์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4.5 / 5
ดีมาก
3 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
4.6
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
5.0
คุณภาพที่พัก
4.3
ดูแลเอาใจใส่
4.3

ไกด์น่ารักสนุก,ดูแลดี ราคากำลังดีขนาดไปช่วงhigh ก้อไม่สูงมาก มีวันฟรีเดย์ให้ ขนาดห้องพักเล็กไปหน่อย แต่ทำเลดีติดกับสถานีรถไฟ โดยรวมประทับใจและอยากกลับไปอีก