แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์โอซาก้า เกียวโต

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์โอซาก้า เกียวโตทั้งหมด

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต 6 วัน 4 คืน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ นั่งกระเช้าสวนสมุนไพรนุโนบิกิ บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 14154
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า เกียวโต
6 วัน 4 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
สวนสมุนไพรนูโนะบิกิ
สวนสมุนไพรนูโนะบิกิ
โกเบ พอร์ต ทาวเวอร์
โกเบ พอร์ต ทาวเวอร์
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ย่านชินไซบาชิ
ย่านชินไซบาชิ
สะพานอาคาชิไคเคียว
สะพานอาคาชิไคเคียว
ปราสาทฮิเมะจิ
ปราสาทฮิเมะจิ
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน